Znáte to – když má žena vlasy kudrnaté, touží po rovném účesu, zatímco ty, co je příroda obdařila nepoddajnými „hřebíky“ zase aplikují různé trvalé a vodové, aby své lokny co nejvíce zatočily… Jak to vlastně je s rovnými a kudrnatými vlasy?
Vlasy se obecně navzájem liší svou barvou, délkou, tloušťkou a tvarem příčného řezu. Všechny tyto vlastnosti jsou ovlivňovány jak přirozenou, vrozenou dispozicí (habituálně) tak i zevními podmínkami. Jednou ze základních popisných vlastností je tvar vlasu. V zásadě rozlišujme tři typy vlasu: rovný, silný (mongolský) typ, mírně zvlněný, středně silný (kavkazský) a silný, kudrnatý (africký) typ. Jistěže jako každé škatulkování je i toto dělení zjednodušené, ale rozhodně je nejužívanější.
Tyto typy vlasů se vyvinuly z vývojově jednotné formy. Rozdíly jsou dány ze složení vnitřní struktury vlasu – souběžně uspořádaných vláken a materiálu základní hmoty v mezerách mezi vlákny. Tvar je též ovlivněn charakterem a průběhem vlasové cibulky – naprosto rovný tvar u mongolského typu, lehce jednorázově zakřivený u typu kavkazského a opakovaně zakřivený u typu afrického. Vše toto je dáno třídimenzionální strukturou keratinových mikrovláken, jež jsou pravidelně orientovány a spojeny specifickými vazbami.Tato vlákna jsou seřazena z makromolekul keratinu. Jejich seřazením a vzájemnými uspořádáním je dána vnitřní struktura vlasu. Každý ze zmíněných typů vlasů má své charakteristické uspořádání. Jejich rozrušením (oxidací a redukcí) a změnou lze ovlivnit tvar vlasu. To je také základ principu trvalé ondulace, kde dochází k chemickému rozrušení vnitřní biomechnické struktury vlasu a takto i tvar vlasu. V případě, že své vlasy chemicky nakrucujete, kadeřníci důrazně doporučují používání kvalitních přípravků profesionální vlasové kosmetiky, aby nedošlo k nežádoucímu poškození všech vlasových struktur a k poničení vlasů.
Jsou ovšem popsány i změny tvaru vlasů vrozené či získané – jako vlasové choroby. Mezi tyto vlasy patří i syndrom nečesatelných nebo neučesatelných vlasů či tzv. vlněných vlasů. U obou typů je popsána jedna změna struktury a zevního tvaru vlasů. Nečesatelné vlasy se objevují asi ve věku 3 let a mohou se spontánně vracet do normálního stavu. Syndrom tzv. vlněných vlasů popisujeme u kavkazského typu vlasů, ať již místně či v celém rozsahu kštice. Zde se objevují tuhé silně kudrnaté vlasy, které jsou typické pro typ africký. Nacházíme zde určité genetické dispozice a nedochází ke spontánní změně.
Tvar vlasu je dán vrozenými vlastnostmi, ale je možné ho během života měnit. Důležitá je kvalitní péče určená individuálně pro daný typ vlasů, který není dán jen tvarem a silou vlasů.

Informace čerpány z Vlasového rádce
Reklama