Postižení muže je příčinou neplodnosti páru nejméně v třiceti procentech případů. U každého pátého páru se jedná o problémy na straně muže i ženy. Muži, i když u sebe většinou nezačínají, se tedy na neúspěchu počít dítě přirozenou cestou podílejí stejným dílem jako ženy. Prvním krokem při vyšetření neplodného páru je tedy zjištění, zda se jedná o postižení muže či ženy.
Jaké jsou příčiny neplodnosti mužů?
Jednou z poruch může být neschopnost pohlavního styku, např. pro vrozenou anatomickou odchylku genitálu nebo poruchu erekce. Dalším problémem je složení ejakulátu a v něm obsažených spermií. Mužskou plodnost může negativně ovlivnit také užívání drog, a to nejenom v pravém slova smyslu jako např. marihuany či kokainu, ale i nikotin či alkohol, které za drogy už ani nepokládáme. Ke vzniku neplodnosti vede také užívání anabolických steroidů a některých léků.
Mužskou neplodnost způsobují rovněž zánětlivá onemocnění varlat, nadvarlat či prostaty, infekce močových cest či sexuálně přenosné nemoci. Až na dobu tří měsíců mohou kvalitu spermií zhoršit i běžné horečnaté choroby. Výrazné negativní důsledky mají v tomto směru např. spalničky, infekční mononukleóza nebo hepatitida.
Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit také neplodnost následkem operačního zásahu, např. na hrdle močového měchýře. Nepříznivě může působit také časté saunování, horké koupele, nošení přiléhavých oděvů nebo sedavé zaměstnání.
K čemu je vyšetření?
Klinické vyšetření stejně jako zjištění prodělaných onemocnění či dědičné zátěže může často pomoci příčinu mužské neplodnosti odhalit. Na druhou stranu se setkáváme i s takovými případy, kdy důvod zhoršené kvality spermatu vůbec nezjistíme.
Základním vyšetřením je rozbor spermatu, tzv. spermiogram, kterým se zjišťuje kvalita a množství spermatu. Odborníci sledují nejen celkový objem, ale také počet spermií na 1ml, jejich pohyblivost, hustotu a čistotu odebraného vzorku. Toto vyšetření se provádí po čtyřech až šesti dnech sexuální abstinence. Optimálně by měl jeden mililitr vzorku obsahovat více než 20 miliónů spermií, progresívně pohyblivých by mělo být více než 50 %.
Co je v léčbě poruch plodnosti u mužů nového?
Reálnou šanci mít vlastní dítě dnes mají i muži, u kterých neobsahuje ejakulát žádné spermie a kteří byli dříve považováni za absolutně neplodné. Odborně hovoříme o tzv. azoospermii.
Příčinou této poruchy může být poškození kanálků varlete, ve kterých spermie vznikají, a to v důsledku chybného vývoje tkání, toxickými látkami, působením infekce, zářením apod. V některých kanálcích často alespoň malý počet spermií vzniká a i když se odtud nedostanou do semenné tekutiny, je možné je právě z těchto kanálků mikrochirurgickou operací získat a použít k laboratornímu oplodnění vajíčka.
Azoospermie může způsobovat i neprůchodnost semenných cest, vrozená nebo získaná např. po zánětu, úrazu, některých operacích apod. V tomto případě sice kanálky varlete spermie produkují, ale nemohou se dostat ven. I tady je ale dnes už možné prostřednictvím mikrochirurgického zákroku spermie k oplodnění vajíčka získat.
S unikátní metodou, která umožňuje s vysokou přesností stanovit, zda se od neplodného muže podaří spermie nebo jejich zdravé zárodky pro umělé oplodnění vajíčka získat, přišli čeští vědci. Úspěšnost umělého oplodnění se díky této metodě zvyšuje až na 75 %. Experti z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd vyvinuli speciální testovací látku reagující s bílkovinou, která je důležitá pro vazbu spermie na vajíčko. Jestliže jsou spermie v pořádku, mají proteiny důležité pro vazbu. Speciální testovací látka je označí a pod mikroskopem je tak možné pozorovat hlavičky spermií, tzn. určit kvalitu mužského spermatu. Toto vyšetření nám pomáhá také v rozhodování, kterou metodu asistované reprodukce použít. Velmi přesně tak můžeme předpovědět, i úspěšnost celé operace.
Na našem pracovišti jsme operovali již více než 230 mužů, u kterých nebyla při vyšetření semene nalezena ani jediná spermie, a kteří byli podle dosavadních měřítek absolutně neplodní. Mikrochirurgickou cestou se podařilo získat spermie k oplození vajíčka u 62 % mužů, kteří trpěli poruchou tvorby spermií. Prakticky ve všech případech byla operace úspěšná u mužů, kteří měli zachovánu tvorbu spermií, ale neměli průchodné vývodné semenné cesty.
Několik doporučení na závěr
Nejlepší léčbou je vždy prevence, která v tomto případě znamená odstranění faktorů, o kterých víme, že mají na kvalitu spermií nepříznivý vliv. Radíme omezit kouření, alkohol, přehřívání se v oblasti genitálií, navrhují změnu nevhodné léčby léky. Chyba někdy bývá pouze v neznalosti optimálních pravidel jako je četnost či nejvhodnější období pro zplození potomka.

VÍTE, ŽE spermiogram hodnotí objem, barvu a konzistenci spermatu, dále množství a tvar spermií a procento pohyblivých spermií. Parametry spermiogramu u mužů se stále zhoršují. V roce 1951 byla dolní hranice počtu spermií pro normální spermiogram 80 miliónů v mililitru ejakulátu. O třináct let později byl tento počet snížen na celou polovinu. Na 20 miliónů spermií v 1 ml ejakulátu hranici posunula Světová zdravotnická organizace v roce 1987.

MUDr. Milan Mrázek, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce ISCARE IVF
Reklama