V jižní části naši republiky voda již opadává, na sever od Prahy je situace stále vážná, ale i tam snad dojde v dohledné době k poklesu hladiny. Jsou to chvíle maximálního psychického vypětí nás všech, ať už jen přihlížíme, s provinilými pocity, že nemůžeme nijak zvlášť pomoct a náš dům je náhodou na suchu, nebo ať jsme opustili svoje příbytky a čekáme v hrůze, co tam po návratu najdeme. Kromě útoků na naši rovnováhu znamená momentální situace i útok na naše fyzické zdraví, neboť v patách za záplavami jdou nemoci a epidemie. Proto bychom měli vědět, jak se zachovat, až voda opadne.
Co se týká psychické pomoci, lékaři zásadně nedoporučují, aby se lidé uzavírali se svými problémy před okolím a nepokoušejte se svůj problém zvládnout sami. Po jakoby zdárně zvládnutém začátku byste se mohli zhroutit. Mluvte o svých potížích a obavách s přáteli, známými, rodinou. Pokud se cítíte vážně ohroženi, navštivte lékaře. Psychoterapeutická pracoviště jsou na příval lidí postižených záplavami připravena.
Co se týká zdraví tělesného, hrozí celá řada nemocí a infekcí. Jaké nemoci to jsou a jak se proti nim bránit? Onemocnění salmonelózou může vzniknout po požití starých, špatně uskladněných potravin a kontaminované vody, tzn. vody, která je znečištěna záplavovou vodou. Onemocnění bacilární úplavicí se může objevit u osob, které byly v kontaktu s člověkem, trpícím touto nemocí, anebo požily jídlo a vodu, které znečistila záplavová voda. Virová hepatitida typu A se může objevit u lidí, kteří pijí znečištěnou vodu, nebo požívají znečištěné jídlo. Břišní tyf se může objevit především při pití kontaminované vody. Vodu ze zatopených studní nelze v žádném případě používat jako vodu pitnou.
Je také důležité nepodceňovat osobní hygienu. Je nutné si často mýt ruce, zejména po použití toalety a před každým jídlem. V případě výskytu jakéhokoliv onemocnění je nutné navštívit lékaře. Týká se to především průjmových onemocnění, horeček, zvracení, bolesti břicha, nevolnosti, nadýmání, apod.
Jak je zřejmé, většina infekcí a onemocnění vyniká požitím kontaminované vody. Každý bz měl požívat jenom tu vodu, jejíž nezávadnost je ověřena. Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „Pitná voda" (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše Studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody.
Stejně jako studny, i žumpy a septiky potřebují po povodni desinfekci, ministerstvo zdravotnictví doporučuje pětiprocentní roztok chloraminu B nebo neředěné SAVO.
A na závěr velmi důležité upozornění: Po jakémkoli styku se záplavovou vodou, bahnem nebo jinou nečistotou, je třeba důkladně umýt ruce, nejlépe ve slabém roztoku chloraminu. Tuto zásadu NEPODCEŇUJTE! Další důležité informace ohledně hygieny najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Připravila

Reklama