Pokračuje seriál „Staré dobré časy“, který čerpá z knihy „Rady všeliké, domu, hospodaření i jinému činění domácímu dobře prospívající“ vytištěné v 19. století v katolické tiskárně ve Vimperku. Tato půvabná kniha byla nalezena při úklidu na půdě jedné venkovské rekreační chalupy a poslala nám ji čtenářka Marie, kteréžto z celého srdce děkujeme, neb textíky tyto i v dnešní době nejedné žínce dobré rady poskytnouti mohou. :-) Dnes se dozvíte, kterak klobouku mokrého opatrovati…

Klobouky či čepce dámské hojně tretami rozličnými zdobené, ať již peřím pštrosím, rajčím či stuhou krepínovou umně poskládanou vyložené nepohody a dešťů těžce snášejí. Jest-li jim zmoknouti, ana nositelka jich parapluíčka neb pláštěnky s kápí vzíti s sebou opomněla, tu krása jich umělá rychle se strácí, any mokré neb vlhké jsouce rázem vzhled jich pryč jest, nenaložíme-li s nimi neprodleně velmi bedlivě.
Klobouk mokrý od deště prudkého či lijavce umlácený a kapénkami bláta potřísněný jest nám důkladně v čisté proudné vodě vymáchati, aniž mu vymácháním tím ublížiti můžeme, neb jest již tak špinavý a mokrý dosti. Tu vodička proudná nečistotu všelikou pečlivým klobouku vymácháním odplaví.
Po klobouku vymáchání důkladném jest nám ho nad kuchyňský krb jen mírně teplý zavěsiti, by se volně nad krbečkem vznášeti mohl a ozdoba jeho dolů visela. Toho snadno docílíme, připíchnuvše dvé stuh pevných na protilehlé okraje střechy kloboukové a přivážeme-li jich na mosazné háčky nad krbečkem zející. Tu pak necháme klobouk zúplna oschnouti, což namnoze i týhoden trvati může.
Jestli dýnko kloboukové po lázni nedobrovolné srazilo se a malé jest, tu pomůžeme sobě takto: Čistou vodu vařiti do hrnce dadouce, když perliti počne, tu přes hrdlo hrnčené dvé vařejek položivše křížem, mřížku tak učiníme a na ni klobouk posadíme, leč tak, by páry z hrnce unikající vnitř klobouku toliko šly. Po chvíli klobouk záparem již vlhký bývá, tu jej s hrnce sejměmež a na hlavu narazme a před zrcadlem stanuvše, klobouku správného tvaru dejme i nechejme na hlavě uschnouti. Varujme se však s takto napařeným kloboukem na plné slunce vyjíti, toliko v mírném průvanu či stínu buďmež po dobu klobouku uschnutí úplného.
Státi se nám též můž´ žeť klobouk mokrý velikosti své nezachová a větším se stane než hlava naše jest, tu potom do očí střecha jeho padá, aniž více pěkný bývá a na hlavince naší seděti nechce. Tu potom jiného zbytí není než do vnitra klobouku k patě dýnka stuhu jemnou přišíti a ke stuze té z jemné příze čapku přiháčkovati tak velkou, by hlavu naši těsně obepínavši, klobouku nížeji spustiti se nedovolila.
Reklama