Prázdniny jsou pro děti časem her, sportování a rozličného dovádění. Vyrážejí na tábor, kde se baví se svými vrstevníky, získávají nové kamarády a prožívají svá první dobrodružství. Ale co v případě, že jejich život provází nějaké vážné onemocnění, které vyžaduje lékařskou péči? I v takovém případě pro ně mohou rodiče najít vhodnou alternativu letního tábora.
Jednou z možností, kterou mají děti a dospívající s epilepsií, je program podpůrné pobytové léčby koncipovaný ve spolupráci s odbornými neurologickými pracovišti. Jeho cílem je zvýšení kvality života, posílení sebevědomí, zlepšení pohybové koordinace, integrace v kolektivu a získání nových dovedností. Program probíhá v desetidenních turnusech po celé léto ve Velkém Dřevíči. Průběžný odborný dohled během pobytu zajišťuje neurologické a další oddělení Okresní nemocnice v Náchodě (MUDr. Listoňová aj.) a tamní zdravotnický personál.
Dopoledne děti tráví na kryté motokárové dráze, která je součástí areálu. Sama jízda na malých čtyřkolkách, jejichž rychlost je upravena omezovačem, po dráze mezi gumovými protinárazovými mantinely, s přilbou na hlavě a za nepřetržitého individuálního výukového dohledu nepřináší sebemenší riziko, ale jen radost z nevšední zábavy. Každé z dětí absolvuje v poslední den pobytu za možné divácké přítomnosti rodičů závěrečné „kvalifikační jízdy“ a obdrží „Řidičský certifikát“, potvrzující získání nové dovednosti.
Po obědě mají děti naplánovaný herní, sportovní, turistický a poznávací program připravovaný v zájmu integrace také v návaznosti na aktivity místní skautské organizace. Pěší procházky okolními lesy (hledání pokladu, stopování, bojové hry a pod.), výlety vlastním mikrobusem po hradech, zámcích, muzeích a přírodních zajímavostech regionu. Dále stolní tenis, míčové a jiné hry, soutěže, zahradní „slavnosti“ s dětskými vystoupeními atd.
Ubytovací objekt sousedí s areálem motodráhy a je vybaven dvou, tří a čtyřlůžkovými pokoji, hernou, jídelnou a velkou zahradou. Děti mají zajištěnu plnou penzi (pět jídel) a neomezený pitný režim.
Všichni rodiče vědí, že u podobných pobytů je často rozhodujícím faktorem cena. V tomto případě se na hrazení pobytu dítěte podílí částkou 6 000 korun sponzor - farmaceutická společnost GlaxoSmithKline – a rodiče přispívají částkou 1 000 korun.

Více informací získáte u provozovatele ubytování: Jiří Sommernitz, 549 34 Velký Dřevíč 95, tel/fax 0441/481260, tel. 0441/481219, mobil 0603/996350, 0602/312722, e-mail: bmi.som@worldonline.cz,
Odborné lékařské informace MUDr. Renata Listoňová, tel. 0441- 444213 (Neurologie ON Náchod)
Reklama