Už od dětství jsem slýchávala, že ženy a logika nejdou dohromady. Přitom jsem ve škole milovala logické matematické úlohy a řešila je bez problémů. Myslím, že není pravda, že logika je pro ženy něco nepochopitelného. Jen možná jejich přístup k věcem je odlišný než přístup mužů, kteří si z toho vyvodili, že pokud děláme věci jinak (byť dojdeme ke stejnému výsledku) jednáme tak proti logice - tudíž proti postupu, který stanovili ONI…
A pokud si chcete ověřit, jak na tom s logickým myšlením jste, zkuste se zamyslet nad následujícími hádankami, které jsem pro vás vybrala z knihy „I dospělí si mohou hrát“:

1. Jeden mladý, sympatický muž žije v centru Prahy blízko stanice elektrické dráhy. Má dvě přítelkyně, z nichž shodou náhod jedna bydlí na jižním konci města a druhá na konci severním. Chce-li navštívit přítelkyni „z jihu“, použije tramvaje, která jede od nástupiště směrem „dolů“, chce-li navštívit přítelkyni „na severu“, použije tramvaje, která jede od nástupiště směrem „nahoru“. Protože náš mladý muž má své přítelkyně stejně rád, stupuje do první tramvaje, která přijede, a nechává tak rozhodnout náhodu, zde pojede k té či oné dívce. Na nástupiště chodí vždy v soboru odpoledne v náhodnou dobu, tak jak mu to vyjde. Tramvaje oběma směry přijíždějí stejně často - každých 10 minut. Když si však po nějaké době náš mladý muž udělal přehled o tom, kolikrát kterou dívku navštívil, zjistil, že z nějaké záhadné příčiny tráví většinu sobot s dívkou z jižního konce města. Když to propočítal, vyšlo mu, že na každou sobotu na severním konci Prahy připadá devět sobot u „jižní“ přítelkyně. Mohli byste tento nepoměr nějak vysvětlit?

2. Pro vyřešení následující logické hádanky je nutné vědět, že piráti na našem imaginárním ostrově vždy lžou a lodníci naopak vždy mluví pravdu.
Blížíte se k pobřeží a vidíte tam velmi nejasně tři muže. Zavoláte na ně:„Jste lodníci nebo piráti?” Jeden z nich něco odpoví, avšak jeho slova jsou přehlušena nárazy vln a hučícím větrem. Druhý muž volá: „Říká, že je lodník a opravdu je tomu tak. Já jsem také lodník.” Třetí muž volá: „Jsou to piráti, lodník jsem já!” Dokážete určit složení skupiny těchto tří mužů?

Správné odpovědi uveřejním zítra jako názor pod článek…. a zatím dumejte, jak jste na tom s logikou :-))))
Reklama