Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a výskytem nových onemocnění se ČR řadí na první místo v celosvětových statistikách. Počet nových onemocnění se v České republice za posledních třicet let více než ztrojnásobil. Na každých 100 000 obyvatel připadá každoročně 75 nových onemocnění. Každý rok u nás rakovina tlustého střeva a konečníku ukončí předčasně život 5 000 lidí. Do nejrizikovější skupiny se řadí každý občan starší padesáti let a každý, kdo o nemoci a její prevenci nemá povědomí.
Příčina vysoké úmrtnosti spočívá v tom, že téměř polovina nádorů je zjištěna až v pokročilém stadiu. Přitom včasné odhalení této nemoci znamená 90procentní šanci na její trvalé vyléčení. Preventivní vyšetření si může provést každý jednoduše doma a test na tzv. okultní krvácení do stolice je plně hrazen pojišťovnou v rámci preventivní prohlídky u lékaře, a to jednou za dva roky u pojištěnců od 50 let.

Od července do září 2002 bude možné na cestách Českou republikou potkat modrý dvoupatrový autobus. Putování modrého autobusu se stane výraznou součástí národní informační kampaně projektu „Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“. Cílem kampaně, jejímž symbolem je zelená stužka ve žlutém poli s motem „ZŮSTAŇTE ZDRAVÍ“, je přispět k lepšímu povědomí o problematice rakoviny tlustého střeva a konečníku, informovat o možnostech její prevence, podpořit aktivnější přístup laické i odborné veřejnosti a napomoci tak k dlouhodobému snížení výskytu choroby a následné úmrtnosti u české populace.
Národní informační kampaň „Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“ začne letním putováním modrého autobusu po přibližně 13 českých městech (Praha, Brno, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Zlín, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Liberec). Na jednotlivých dvou až třídenních zastávkách bude připraven odpolední osvětový program, jehož součástí budou poradny praktických lékařů a moderované rozhovory s nimi, k dispozici budou informační materiály a vybrané produkty zdravé výživy.
Národní informační kampaň bude dále obsahovat osvětovou inzertní kampaň, informační články a poradenský servis v médiích, tiskové konference a setkání v regionech, on-line poradny, benefiční koncerty, semináře pro odbornou veřejnost a další podpůrné aktivity. Symbolickou tečkou projektu bude konání Světového gastroenterologického kongresu na podzim 2004 v Praze.
Iniciátorem národní informační kampaně projektu „Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“ je společnost Olympus C&S. Na této kampani spojila své síly s Radou pro kolorektální karcinom ČR a Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97, která se této problematice dlouhodobě věnuje a byla iniciátorem celostátního screeningového programu. Zasadila se o to, že vyšetření standardizovaným testem na okultní krvácení je zařazeno do oficiálního programu prevence a propláceno praktickým lékařům zdravotními pojišťovnami. Dalšími partnery kampaně je Liga proti rakovině, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, společnost Danone, která podpoří známost loga kampaně jeho umístěním na svých vybraných produktech z řady Activia, společnost EMCO, internetový portál Centrum.cz, Reblok, Billboard Outdoor, úřady jednotlivých měst a další.
Na kampani spolupracují přední čeští odborníci na problematiku tohoto závažného onemocnění, především MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., primář II. interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze a zároveň předseda Rady pro kolorektální karcinom, a prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., taktéž z ÚVN v Praze.
Reklama