Odborné prameny uvádějí, že s problémem inkontinence neboli poruchy udržení moči se ve smém životě setká, třeba jen na přechodnou dobu, až 50 % žen. U 5 - 10 % z nich je nutné poruchu vyprazdňování močového měchýře chirurgicky nebo konzervativně léčit. Inkontinence tedy zdaleka není jen problémem starších žen, jak se někdy mylně soudí, ale může jí trpět i mladá žena, muž či dítě.
Výzkumy ukazují, že mnoho aktivních žen má někdy problémy s udržením moči; poměrně málo z nich ale ví, že s jejich obtížemi jim mohou pomoci lékaři. Více než dvě třetiny žen-gymnastek uvádějí, že se jim podobné nehody stávají často. Dvacet osm procent vysokoškolaček-atletek v nějakém okamžiku zažilo únik moči během sportovní aktivity. Mezi ženami staršími 60 let má podobné problémy asi 40 procent žen a 20 procent mužů. Pochopitelně, tato čísla jsou jen odhady - pro mnoho lidí je stále problémem o inkontinenci mluvit, a tak se se svými obtížemi nesvěří.
I když se v poslední době o tomto tématu hovoří stále více, v některých oblastech není informovanost zdaleka dostatečná. Mnoho žen si například myslí, že jejich problémy jsou přirozeným důsledkem těhotenství nebo prostě stárnutí - že se prostě musí naučit svůj život obtížím přizpůsobit.
Další skupinou žen, které se často setkávají s únikem moči, jsou ženy, které se soustavně věnují nějakému sportu. Při fyzických aktivitách je totiž často nemáháno břišní svalstvo i související svaly, a tak může docházet k úniku moči, tzv. stresové inkontinenci. S ní se sportovkyně vyrovnávají různými způsoby - některé při cvičení nosí vložku, jiné prostě přestanou cvičit. Přitom to je jedna z nejhorších věcí, které mohou udělat - jedním z rizikových faktorů pro vznik inkontinence je nadváha.

Pro začátek doporučují odporníci následující sadu cviků:
· Stáhněte svaly pánevního dna na tři doby, a poté je na stejně dlouhou dobu uvolněte. Celkem to opakujte patnáctkrát, a to třikrát denně - jednou vleže, jednou vsedě a jednou vstoje.
· Po dvou týdnech můžete dávky zvýšit - svaly vždy stáhněte na deset sekund a pak na stejně dlouho povolte. Opět třikrát děnně po patnácti opakováních. Pokud vám to pomůže, pořiďte si cvičební deníček, abyste procvičovala opravdu pravidelně.
· Rozhodně se nevzdávejte předčasně. Bude trvat asi osm týdnů, než se výsledek dostaví. Když se svaly posílí, udržujte je v kondici tím, že tyto cviky zabudujete do svého denního programu.

Pokud si zvyknete cvičit během stání ve frontě nebo při řízení auta, bude pro vás cvičení stejně samozřejmé jako čištění zubů - a nic lepšího pro svou pánev nemůžete udělat. Přitom silné svaly pánevního dna znamenají nejen menší riziko inkontinence, ale také méně obtíží při porodu nebo kvalitnější prožívání sexuálního života.

Více informací k tématu, kterému se jistě ještě budeme věnovat, najdete na www.inco-forum.cz, odkud jsme také převzali tento článek.