Dnes za vámi přicházíme s posledním dílem seriálu Staré dobré časy, který je sestaven z citací z knihy Rady všeliké, domu, hospodaření i jinému činění domácímu dobře prospívající vytištěné někdy kolem roku 1800 v katolické tiskárně ve Vimperku. Tentokrát už to není o lásce ani o sebezdokonalování, ale o dobrůtkách. :-)

Dítek mlsný jazejček žádá sobě sladkostí a tak, když někdy visitou do cizího domu zavítáme, třeba maličkým donésti présentu sladkého, namnoze i k uctění hostitelky neb hostů vlastních. Často však pernikář nestydatý peníz béře za srdce či koníky perníkové a tu samy sobě pomůžeme vlastním zrobením sladkých dobrot těchto.
Dobré jest míti doma již kořání perníkové připraveno, dopředu v moždíři utluceno a v kameninové hilsně uschováno. Kořání perníkové připravíme ze 40 dílů fenyklu, 25 dílů skořice, 15 dílů anýzu, 6 dílů hřebíčku, 5 dílů nového kořání, 3 dílů muškátového oříšku a 3 dílů badyánu. Odměřivše patřičný díl každého kořání a vloživše do moždíře, dáme dívce služebné do jemna utlouci neb samy utluceme. Utlučevše kořání, můžeme těsto peníkové v díži zadělati. Na liberku dortové mouky přidáme půl liberky jemného prachového cukru, dvé vajec, dvé velkých lžic medu dobrého hustého, jednu velkou lžíci rumu neb pálenky rumové a dvé malých lžiček kořání prv utlučeného.
Z takto přichystaného těsta můžeme samy tvary perníkové formou vytlačiti neb plást z něho uváleti a všeliké hvězdičky, kolečka neb jiné vykrájeti po libosti a po upečení cukrovou polevou ozdobiti. Jest-li hosta vzácného do domu čekáme či visitu nějakou s dítkami malými uctíti třeba, tu upečené perníčky ještě dobrou marmeládou k sobě slepíme a uvařivše čokoládu dohusta, perníčky prv marmeládou slepené do té čokolády namáčíme, na válek klademe a stuhnouti necháme. Po čokolády stuhnutí perníčky do hrnčeného hrnce neb okřínu narovnavše, pozor dobrý dáti musíme, by se neslepily a do chladného sklepa neb lochu jich uložíme, by se rozležely a chuť jich posléz výtečná byla. Prv než host do domu vkročiti má, tu perníčků s sklepa vynésti kážeme, na zdobnou mísu neb talíř okrouhlou servítku kraječkou lemovanou prostřevše perníčky úhledně narovnáme prokladše jich cukrovými bobky neb pokroutkami barevnými.
Sladkosti tyto námi samými zrobené dítkám i visitám tolik radosti přinesou, co by u pernikáře zakoupeny byly, zvláště tehdy, když byvše fantasií obdařeny s perníku dobrého pláty, tyčinky či kolečka vykrájíme a dítkám z nich, slepivše je marmeládou neb bílkem, chaloupku, vozejček či kostelík neb hrad poskládati můžeme ozdobivše dílka tato cukrovou polevou neb bobky cukrovými a pusrlátky malými v troubě usušenými. Po hoška malého zrobiti tak můžeme vozejk koníky tažený a v korbičku jeho medových tyčinek položiti co drvo převážené, děvence chaloupku zrobivše, plůtku perníkového tam přiděláme co zahrádečku, v níž pusrlátka cukrová co kvítka rozkvésti necháme. Též hradu či kostelíčka dítkám zrobiti můžeme, když kolečka perníková na sebe klásti budeme, jedno každé marmeládou potřevše, vysokou věž z nich navršíme. Na tu pak z papíru tuhého homolového kornout udělavše, bílkem jej slepíme a hle věž střechu dostane, kamž můžeme i dřívečko s malou korouhvičkou neb křížek zapíchnouti neb na místo kornoutu papírového s kousků perníku cimbuří zrobiti. S větších plátků perníkových dům či tělo hradové podobně zrobíme, na místo oken mandlí zapíchneme i prejzovou střechu z ořechů půlených udělati můžeme.
Odměnou za námahu tuto budiž nám radost dítek, neb fantasie jich hned uvidí v věži perníkové princeznu zakletu či prince lepého. Chceme-li dítek zabaviti, tu jich požádáme, by pomohly s hradem perníkovým. Ručky jich mohou kolečka marmeládou slepovati, arciť pusinka též zaháleti nebude, zvláště tehdy, když matička pohádku jim rozprávěti počne, tu radostná chvílka všech se zmocní a dítka i matička jich neb visita dobrým rozmarem obdařeni budou.
Reklama