Kdy vlastně došlo k objevení kávy pro potěšení člověka, je skryto v temnotách dávné historie. Její objev zahaluje několik legend. Jednou z těchto legend je příběh o etiopském pasákovi koz Kalidovi, který se údajně odehrál ve 3. století našeho letopočtu. Kalid si všiml, že jsou jeho kozy velmi neklidné a v noci nespí, pokud přežvykují listy a bobule určitého keře. A protože byl zvědavý, bobule ochutnal a poznal tak jejich stimulující účinek sám na sobě. Původně se tohoto stimulujícího účinku údajně využívalo v ranně křesťanských klášterech v Etiopii k potlačení únavy během nekonečných náboženských obřadů.

Pravlastí kávovníku je pravděpodobně Etiopská provincie „Kaffa“. První a velmi nepřesné zmínky o kávě najdeme v arabských pramenech kolem roku 1000 našeho letopočtu. Z Etiopie ji Arabové díky svým vojenským tažením a obchodům z otroky přivezli na přelomu 13. a 14. stol. n. l. do Arábie a jako první ji začali systematicky pěstovat v terasovitých zahradách v Jemenu.

Zásluhu na rozšíření kávy do dalších částí světa měl i islám, který zakazuje pití vína a na jeho místo postavil kávu. Její obliba vzrůstala a neustále se šířila. I proto byla v arabských zemích nazývána „vínem islámu“. Arabové nejenže kávu rozšířili, ale dali jí též jméno. Dle některých názorů je výraz „káva“ odvozen od arabského „gahwah“, což je jedno ze slov používaných původně pro víno. Turci změnili později jméno na „kahweh“, což znamená „povzbuzující“, čímž měla být jedním slovem vyjádřena nejdůležitější vlastnost kávy.

Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďábel a sladká jako láska.“ (Talleyrand)

Tchibo nabízí široký sortiment prvotřídní kávy pro všechny skupiny spotřebitelů. Od prvního semínka až po váš ranní šálek věnujeme kávě mimořádnou péči, která je vytříbenou kombinací letitých zkušeností a hlubokých znalostí, poskytujících vám v konečné fázi ten nejjemnější požitek z kávy.