Zima nám letos opravdu přeje. A kdo se z ní raduje nejvíc, to jsou samozřejmě děti. Každou volnou chvilku tráví bobováním, lyžováním, stavěním sněhuláků nebo sněhovými bitvami. A velmi často se do hry tak zaberou, že si ani neuvědomí, jaká je jim zima. Když je mráz opravdu tuhý, může nakonec dojít i k omrzlinám, a to nejen na horách.

Co je to omrzlina?
Omrzlina je doslova zmražená tkáň. Obvykle se jedná o pokožku, někdy však bývá zasažena tkáň mnohem hlouběji. S omrzlinou je potřeba zacházet opatrně aby nedošlo k dalšímu poškození nebo dokonce permanentní ztrátě. Děti jsou na omrzliny mnohem náchylnější - jednak protože ztrácejí tělesné teplo mnohem rychleji než dospělí, a také proto, že v zimě nechtějí přijít o zábavu venku tím, že se půjdou domů na chvíli zahřát. Rodiče mohou zamezit omrzlinám oblečením dítěte do dostatečné vrstvy oblečení a zajistí-li, aby dítě pravidelně přicházelo domů. Tehdy může rodič zkontrolovat, zda dítě nemá začínající omrzlinu. Ta se projevuje na částech těla, které jsou nejvíce vystaveny mrazu - nos, líčka, uši, prsty - bílými místy a jejich necitlivostí.

Co dělat, objeví-li se náznaky omrznutí?
· Okamžitě přemístěte dítě dovnitř.
· Sundejte z něj veškeré mokré oblečení (mokré oblečení totiž odvádí teplo od těla).
· Ponořte zasažené části těla do vlažné vody. Pozor! Voda nesmí být příliš teplá či horká - necitlivé části těla by necítily horko a mohly by se opařit.
Omrzlina je charakteristická bílou, voskovitou pokožkou, která je necitlivá a na dotek tvrdá.

Co dělat, objeví-li se omrzliny?
· Oblečte dítěti suché oblečení a zavolejte pohotovost nebo zavezte do nemocnice. Pokud jsou postiženy prsty na nohou, dítě neste.
· Pokud nemůžete dítě dopravit do nemocnice okamžitě, nebo musíte čekat na sanitku, podejte mu teplý nápoj a zahajte první pomoc:
· Ponořte postižené oblasti asi na půl hodiny do vody teplé přibližně 38°C nebo přiložte teplé obklady. Pokud nemáte teplou vodu, opatrně zabalte místa do zahřátých přikrývek.
· Nepoužívejte přímé teplo jako oheň nebo ohřívač.
· Nesnažte se postižená místa rozmrazit, pokud hrozí, že znova zamrznou. To by způsobilo ještě větší poškození.
· Omrzliny nikdy nemasírujte, a už vůbec ne sněhem.
· Zahřívání je doprovázeno pocitem pálení. Mohou vzniknout puchýře, otekliny, kůže červená, modrá nebo fialoví. K rozmrazení došlo, je-li kůže přirozeně růžová a postižené oblasti získaly cit.
· Nyní na postižená místa přiložte sterilní obvaz. Dávejte pozor na puchýře.
· Zabalte již zahřáté oblasti, abyste předešli dalšímu zmrznutí, a snažte se, aby s nimi dítě hýbalo co nejméně.

informace jsme čerpali z www.walmark.cz
Reklama