Glaukom (nazývaný také "zelený zákal") je závažné oční onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem a typickými změnami zrakového nervu. Poškození vláken tohoto nervu pak vede ke změnám (výpadům) v zorném poli. Označení "zelený" pochází z řeckého slova glaukos - zelený jako moře podle zeleného zbarvení duhovky a čočky v konečných stadiích neléčeného glaukomu.
Výše nitroočního tlaku je přímo závislá na dvou faktorech. Prvním je rychlost a množství tvorby nitrooční tekutiny, druhým je snadnost odtoku této tekutiny z oka do krevního řečiště. V momentě, kdy je poměr mezi těmito činiteli porušen (zvýší nebo sníží se produkce nebo se sníží či zvýší odtok tekutiny), nastane nerovnováha, a v závislosti na množství nitrooční tekutiny začne stoupat či klesat i nitrooční tlak.
Na změny tlaku velmi citlivě reaguje zrakový nerv, který může být zvýšeným nitroočním tlakem poškozován, což se projeví na kvalitě zrakových vjemů. U jedinců, u nichž zvýšený nitrooční tlak působí nevratný zánik vláken zrakového nervu, se postupně zmenšuje rozsah zorného pole. V pokročilých stadiích se zorné pole může zúžit až do stadia, kterému se říká "tunelové" či "trubicové" vidění. Tyto změny označujeme jako glaukomové. Pokud se včas nepodniknou léčebné kroky, může dojít až k úplné ztrátě zraku. Na druhou stranu je prokázáno, že u více než 90% osob se zvýšeným nitroočním tlakem nemusí nutně dojít ke glaukomovým změnám. Na změnách vedoucích ke vzniku glaukomu se podílejí i další rizikové faktory, kterými jsou vyšší věk, nízký krevní tlak, svalové stahy cév, cukrovka, glaukom u příbuzných a jiné.
Glaukom se vyskytuje v každém věku, nejčastěji se však objevuje po 50. roce života. Nebezpečí tohoto onemocnění spočívá především v jeho nenápadném začátku, kdy nemocný nepozoruje takřka žádné subjektivní obtíže, ale přitom už dochází k nevratnému poškozování zrakového nervu, které vede k nenahraditelným ztrátám zraku. Poruchy zraku se projevují především zužováním zorného pole, které může vést až k úplné ztrátě zraku. Glaukom je jednou z nejčastějších příčin vzniku získané slepoty, proto je důležité jeho aktivní vyhledávání s následným zavedením vhodné léčby. Jen tak je možné včas zastavit nebo alespoň zpomalit postupné zhoršování zraku.

Při onemocnění zeleným zákalem je nutné dodržovat následující doporučení:
· Při léčbě glaukomu není nutná dieta ani úprava pitného režimu, pouze se nedoporučuje pít větší množství tekutiny najednou, ale rozdělit denní příjem do několika dávek.
· Je vhodné vyvarovat se větší fyzické a duševní námahy, u některých forem glaukomu dlouhodobého pobytu v šeru či ve tmě. Přiměřená fyzická aktivita je naopak vítána.
· V případě, že se léčíte ještě s jiným onemocněním, měli byste při předepisování léků upozornit lékaře na glaukom. Některé léky působí na glaukom nepříznivě a mohly by váš stav zhoršit. · Stejně tak je potřeba upozornit očního lékaře na onemocnění, kterými trpíte, a na léky, které užíváte.
· Glaukom se vyskytuje v některých rodinách častěji, je proto vhodné, aby byli sledováni i rodinní příslušníci.

Při nepravidelné aplikaci očních kapek dochází ke kolísání nitroočního tlaku a k dalšímu poškozování očního nervu s dalším zhoršováním zraku. Je proto nutné přesně dodržovat dávkování určené lékařem.

Více informací o této problematice najdete na stránkách www.zelenyzakal.cz.