Cystická fibrosa je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje jedno z 2 500 – 3 000 narozených dětí. Je to velmi závažné onemocnění, které ohrožuje a zkracuje život postiženého a těžce zasahuje do života jeho rodiny. Cystická fibrosa je zatím nevyléčitelná a postihuje především plíce a trávicí ústrojí. Přibližně každý 25. člověk je nepostiženým nositelem genu této nemoci. Rodičovství dvou nositelů tohoto genu přináší 25% riziko narození dítěte s cystickou fibrosou.
Klub nemocných cystickou fibrosou je občanské sdružení, jehož smyslem je trvalé zlepšování zdravotních a sociálních podmínek nemocných cystickou fibrosou. Za tím účelem vyvíjí klub řadu aktivit, mimo jiné benefiční akce, mezi něž patří i výstava a aukce obrázků, které malovaly děti nemocné cystickou fibrosou.
Výstava se koná od 7. do 11. prosince v Galerii U Prstenu v Jilské ulici 14 v Praze 1 a bude otevřena denně od 11 do 19 hodin. Aukce obrázků proběhne 11. 12. v 18 hodin.
Veškerý výtěžek akce je určen na pomoc nemocným cystickou fibrosou.

Kontakty na Klub CF kde lze získat podrobnosti o nemoci, diagnostice a práci Klubu:
telefon: 02 / 2443 6184, e-mail: cfcklub@volny.cz, http://www.fw.cz/CF. Bankovní spojení: ČS a.s. Praha, č.ú. 1921101329 / 0800.
Reklama