Odpověď lékařů zní: nevadí. Není však jednoduché zbořit všechny mýty a předsudky, které jsou spojeny s používáním jednorázových plenek a jejich možným vlivem na vývoj kyčelního kloubu dítěte. Vrozené vykloubení kyčlí je vada, která je přítomna již v okamžiku narození, ale pro dítě se stává problémem až později, kdy její odstranění, pokud není včas rozpoznána, je velmi problematické. Je to vrozená vada, která je spolu s vadným postavením nožky v kotníku častým problémem pohybového aparátu dítěte.
Tato vada je známa odpradávna a zmínky o ní nacházíme v lékařských spisech již z doby před naším letopočtem. Zajímavé je, že už ve starověku se nedoporučovalo balit děti do těsných přikrývek, aby byly dobře rostlé a měly zdravé končetiny. Bohužel toto doporučení, objevující se v Plutarchových knihách, upadlo v zapomnění a osud nožiček kojenců byl na dlouhá léta zpečetěn jejich balením do pevné zavinovačky, natažených v nepřirozené poloze. Spolu s včas nerozpoznanými a neléčenými vadami kyčlí vedl tento způsob balení kojenců k rozvoji celé řady poruch pohybového aparátu, projevujících se především kulháním a tak zvanou kachní chůzí, zejména žen.
Dnes je každý novorozenec většinou ještě v porodnici vyšetřen specialistou - ortopedem, který hodnotí postavení stehenní kosti v kyčelním kloubu a utváření jamky kyčelního kloubu a to i prostřednictvím ultrazvukového vyšetření. Dítě pak kontroluje ještě nejméně dvakrát, mezi třemi a šesti týdny a ve třech měsících. Pokud má podezření na vadu, doporučí matce jiný způsob balení dítěte, který se nazývá „širší balení“, nebo další ze způsobů konzervativního léčení, kterým se v daném případě zajistí optimální postavení nožiček. Protože pravděpodobnost výskytu vrozeného vykloubení kyčlí u dětí, kdy jeden nebo oba rodiče byli postiženi touto vadou je velká, jsou novorozenci z těchto rodin sledováni obzvlášť důkladně, aby mohla být vada podchycena co nejdříve. Včas zjištěná a správně léčená vada se vyléčí úplně a bez následků.
Přirozená poloha kyčelních kloubů a nožiček u novorozence a malého kojence, je dána ohnutím v kyčli a v kolínku. Není vhodné tuto přirozenou polohu měnit. Děťátko má být baleno tak, aby mělo volnost pohybu v obou kloubech, v kyčli i v kolínku. Používání jednorázových plenek tuto podmínku jednoznačně plní. I když se to zdá samozřejmostí, je třeba připomenout, že musí být zvoleny plenky, které svou velikostí co nejvíce odpovídají hmotnosti a stáří dítěte. To je důležitý předpoklad k tomu, aby při balení zůstala kolínka a stehna opravdu volná, aby mohlo děťátko nohu v koleni pokrčit a tak udržet správné postavení v kyčelním kloubu. Používání jednorázových plenek zároveň přináší jednu velikou výhodu, ušetří mamince spoustu času, o který by sebe a svoje dítko okrádala. Může se mu tak více věnovat, mazlit se s ním, laskat ho, hrát si s ním, projevit mu plně svůj mateřský cit. Odměnou jí pak je spokojené děťátko, které jí lásku bohatě opětuje. Nezanedbatelnou funkcí kvalitních jednorázových plen je ochrana kůže zadečku před opruzením, tím že ji udržují v suchu a zároveň jsou dostatečně prodyšné.
Pro zdravého novorozence a kojence představují jednorázové plenky nejvhodnější a nejjednodušší variantu péče o jeho zadeček a zároveň i správný vývoj kyčlí. Kromě toho na našem trhu je velká nabídka různých značek i druhů. Mezi nejpoužívanější, prověřené klinickými testováním patří například plenky Huggies. Trojí ortopedické vyšetření je dostatečným filtrem, který zachytí poruchy ve vývoji a zajistí včasnou konzervativní léčbu. Látkové pleny nepřináší ani pro matku ani pro dítě žádnou zvláštní výhodu, která by je upřednostňovala před jednorázovými plenkami.

MUDr. Martin Gregora, novorozenecké oddělení Nemocnice Strakonice
Reklama