Zdá se vám, že se vaše maličké, které jste si právě přivezla z porodnice, většinu času dívá do prázdna nebo ho zajímá jen osvětlené okno nebo ve větru vlající záclona? Není to proto, že by nebylo schopno si něco prohlédnout do podrobností. Těmto věcem věnuje pozornost jen proto, že tam, kam se může snadno podívat, jste mu nedali nic poutavějšího.
Děti od narození vidí zřetelně se schopností rozlišovat. Novorozenec může zaostřit zrak tak, že vidí věci jasně v různých vzdálenostech. Může, ale dělá to jen zřídka, protože je to pro něj - dokud mu nezesílí oční svaly - velmi obtížné. Snadno zaostří jen do 20 až 25 centimetrů od kořene nosu. V této vzdálenosti vidí jasně, vzdálenější předměty jsou rozmazané. Když leží v postýlce a nemá ve své ohniskové vzdálenosti nic, nač se by mohl dívat, bude sledovat cokoliv, i když to neuvidí ostře. Pak se kouká na jasné nebo pohyblivé předměty, protože to jsou objekty, které vidí. Přiblížíme-li věci dostatečně blízko k očím děťátka, aby vidělo jasně, bude pozorovat mnohem jemnější podněty – zaujmou ho především složité struktury a tvary.
Pevná ohnisková vzdálenost dětských očí není náhodná. Je to přesně vzdálenost mezi jeho a matčinou tváří, když ho drží, mluví na něho, kojí. Stejně jako zvuky jsou pro dítě velmi důležité tváře – instinktivně si je prohlíží. Není vyloučeno, že rozmazanost vzdálenějších předmětů je pro jeho vývoj užitečná, protože mu pomáhá soustředit se na životně důležité věci, aniž by jej zbytečně okolí rozptylovalo.
Novorozenci ovšem nevědí, že lidé jsou lidé, a když si prohlíží tváře mámy, táty… neví, kdo to je. Prostě se jen plně soustřeďují na jakýkoliv obličej nebo cokoliv, co ho připomíná. V šesti týdnech se už však usmívají na tváře skutečných lidí a od tří měsíců už rozlišují – hlavně známé lidi od cizích. Ve čtyřech měsících dítě poznává rodiče a dává jim přednost. Není sice znepokojeno cizími lidmi, ale je před nimi zdrženlivější. V pěti až šesti měsících jsou už citové vazby k jednotlivcům v rodině zřejmé.

Do 8 týdnů
- zaostřuje zřetelně jen na to, co je 20 až 25 centimetrů od jeho nosu
- předmět fixuje zpočátku jen jedním okem, proto může i zašilhat - cvičte s ním zaostřování na předměty – pomalu pohybujte hračkou v jeho zorném poli, bude ji sledovat očima. Nejzajímavějším předmětem pro dítě je však vaše tvář
- dokud děťátko neotevře pěstičky a nezačne si hrát se svými ručičkami, hračky nepotřebuje

Dva až dva a půl měsíce
- daleko rychleji zaostřuje zrak na předměty, sleduje pohybující se věci a začíná otáčet hlavu, aby je déle udrželo v zorném poli
- předměty fixuje oběma očima
- dejte mu hračky, například chrastítka, která vydávají zvuky. Zvuk přitahuje pozornost děťátka k tomu, co dělají ruce, a urychlí okamžik, kdy si váš potomek vytvoří nezbytné spojení mezi tím, co vidí oči a co dělají ruce

Dva a půl až tři měsíce
- dívá se na předmět a zároveň ho zkouší udržet ve svém zorném poli a sahá (nebo udeří) po něm rukou
- dívá se z ruky na předmět a zase zpátky
- potřebuje cvičit ovládání vlastních rukou a odhad vzdálenosti: „tamto vidím, tohle udělám a něco se stane“ – zavěste mu nad postýlku nebo kočárek asi 25 centimetrů nad jeho obličejem hračky, do kterých může ručičkama bouchat

Tři až čtyři měsíce
- tluče do věcí a prohlíží si je. Dívá se na svou ruku, natahuje ji k hračce, znovu okem měří vzdálenost, a to se opakuje, dokud se hračky nedotkne
- ideální je hrazdička s hračkami upevněná nad postýlkou nebo kočárkem v úrovni očí dítěte a v dosahu jeho rukou. Takto přidělané předměty totiž „neutíkají“
- nepodávejte děťátku hračku, na kterou se jen dívá, ale jíž se nedotklo. Zkazili byste tak jeho cvičení. Teprve, když se hračky dotkne, mu ji můžete vložit do ruky

Čtyři až šest měsíců
- umí zaostřit na předmět téměř na jakoukoliv vzdálenost a sledovat jej očima v kterémkoliv směru
- postupně přestává sledovat svoji ruku a udržuje pohled jen na předmětu, který chce uchopit. Přitom nechává ruku otevřenou a sevře ji až poté, co se dotkne hračky, nebo sáhne po velkém předmětu rozpaženýma rukama a přitáhne ho k sobě
- čím zajímavější věci dítěti dáváte, tím rychleji se po nich naučí sahat bez toho, aby se dívalo na svoje ruce
- jestliže v této době ještě zašilhá, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc
- pozor, všechno, co vaše děťátko uchopí, hned strká do pusy

Marie Kurková