… věta, která z úst stomatologa vyděsí každého pacienta. Znamená však, že budeme nejen vrtat, ale i dávat plomby. Kam, kdy a jaké plomby? Radí stomatolog, MUDr. Šohájek.
Jsem spíš přítelem klasických amalgamových plomb. Plomby bílé, z fotokompozitních materiálů, doporučuji pacientům pouze na frontální úseky úst – od jedniček k pětkám. Jejich výdrž a pevnost je totiž až pětkrát nižší než u dobře provedených plomb amalgamových, a proto pacienty často přesvědčuji, že je lépe, zejména v zadních úsecích úst, někdy raději upřednostnit zdravotní hledisko před estetickým.
Podstatou amalgamových plomb je směs slitiny kovů se rtutí, kdy dochází k vytvrdnutí směsi (tzv. amalgamaci). Plomby, které známe z našeho dětství, mísili lékaři nepříliš dokonale, vlastně spíše odhadem, a tak jejich pevnost a výdrž nebyla zaručena.
Dnešní materiály jsou mnohem dokonalejší, zahraniční firmy je dodávají lékařům v kapslích s přesně odměřeným množstvím kovů a rtuti, mísí se ve speciálních strojích a jejich pevnost je stoprocentní. Kromě pevnosti je další předností i to, že jsou zcela bezpečné z hlediska vylučování rtuti do organismu.
Pro děti ve věku od 2 do 13 let, tedy ve věku, kdy dochází k výměně chrupu, je možné použít i české amalgamové plomby, jejichž trvanlivost je nižší. Je však nutné zajistit dokonalé provedení.

MUDr. Jiří Šohájek, Vinohradská 99, Praha 2