Je jisté, že po určité míře dokonalosti toužíme všichni. Každý z nás by chtěl být dobrý manžel a otec, výkonná pracovnice v zaměstnání nebo okouzlující milenka. Touha po dokonalosti je však jedna věc a uskutečňování tohoto ideálu je věc druhá. Všichni musíme znát svoje možnosti, a především se musíme naučit porozumět sami sobě a svým pocitům, abychom mohli reálně posuzovat svou pozici v práci nebo v rodině.
Dnešní doba, která volá po vnějškové dokonalosti, nás bohužel často nutí k tomu, že abychom navenek působili jako že je všechno v tom nejlepším pořádku, zapomínáme na svůj vnitřní svět. Naše skutečné já se pak sváří s tím navenek prezentovaným a v nás vzniká pocit napětí a úzkosti. V minulém článku jsem se zmiňoval o ženách, které v důsledku tohoto napětí trpí patologickou pořádkumilovností, dnes se chci věnovat zdánlivě dokonalým matkám a partnerkám, pod jejichž nažehlenou sebevědomou fasádou pláče osiřelá dušička.
Zdánlivě dokonalá matka a opatrovatelka rodinného krbu je, jak by se zdálo, neustále k dispozici celé rodině. Má nažehlené děti, vzorně naklizený byt… Ale je to jen zdání. Naopak bývá celá rodina k dispozici jí, aby jí svým chováním neustále ujišťovala o dobře zvládnuté roli. A tak o skutečných problémech, které by se měly řešit, se nemluví, předstírá se naprostá dokonalost. Rodina si vytváří svoje systémy na zakrývání skutečností a vytváření fiktivního světa. Děti jsou v takové rodině zmateny, jejich schopnost orientace v reálných vztazích je narušena.
Žena posedlá dokonalostí mívá i tendenci hledat oběť, která ji svou neschopností nutí k výkonům. Bývá to obvykle partner, který je příčinou jejího strádání – vnímá jej jako neschopného praktického života, nemožného milence atd. Taková žena o sobě hovořívá tak, že vyzdvihuje své klady a zdůrazňuje své neštěstí, které spočívá v životě s tak nemožným mužem.

MUDr. Zdeněk Šolle, Institut pro výzkum rodiny, Vinohradská 14, Praha 2, tel.: 24 23 76 99

Pokud máte pocit, že článek nějakým způsobem odráží vaši vlastní situaci a chcete se z kolotoče vlastní dokonalosti vymanit, přihlašte se do programu doktora Šolleho přes buton nebo jej kontaktujte telefonicky v jeho ordinaci.
Reklama