Pokud se nenaučíme zabývat se tím, co se děje v nás, co prožíváme a co cítíme, může se nám stát, že se ocitneme ve stavu úzkosti a napětí. Vytváříme si tak kolem sebe smyšlenou vlastní realitu, kterou se pokoušíme chránit před skutečným světem.
Jednou z možností takové nezdravé reakce je chorobná pořádkumilovnost. Udržování úzkostlivého pořádku se pro takto reagující ženu stává postupně nejdůležitější věcí v životě. Někdy přebírá model po matce, jindy jej sama vytváří, ale důležité je, že často ani nesleduje model, který odpovídá obecným zvyklostem. Například na některé věci nedbá, ale věnuje přehnanou pozornost supernaleštěnému stolu.
Ženy posedlé úklidem jsou velmi nešťastné, nejen, že většinu svého reálného času uklízí, ale úklidem se zabývají i v duchu, nemají čas sledovat, co se okolo nich děje a své okolí chápou většinou jako shluk narušitelů „svého“ pořádku. Pořádek je pro ně základní životní jistotou a jeho narušení, ke kterému dochází prostým užíváním prostoru, je zásahem do světa jistot – je důvodem k permanentní zvýšené úzkosti.
Přehnaně pořádné ženy mají tendenci se izolovat od svého okolí a často velmi trpí. Jejich nejbližší jim „jdou z cesty“ nebo se velmi neochotně zapojují do úklidových plánů. Avšak ani dokonale uklizený a vycíděný byt není pochopitelně žádným prostředkem domácí pohody a klidu. Problém tkví někde jinde.
Úzkostná „uklízečka“ si kolem sebe staví vlastní virtuální svět, jeho budování a udržování jí stojí spoustu energie a na skutečný život jí už nezbývají síly ani schopnosti. Stále se zvětšující propast mezi realitou a „světem pořádku“ je zdrojem zvyšující se úzkosti a eventuální návrat do reality bývá bolestný.

MUDr. Zdeněk Šolle, Institut pro výzkum rodiny, Praha 2, Vinohradská 14, tel. 02/24237699.

Abyste se vy nebo vaši blízcí dokázali vymanit ze světa úniků a vrátit se bezbolestně do reálného života, obraťte se na MUDr. Šolleho, buď prostřednictvím našich stránek nebo přímo na jeho ordinaci.