Tento slogan provází 9. ročník prodejní výstavy zdravého životního stylu HARMONIE 2001, která se uskuteční v Pražském veletržním areále v Letňanech ve dnech 21. - 23. 9. 2001. Pod pojmem zdravý životní styl si každý z nás představí něco jiného, jistě se však shodneme na skutečnosti, že se jedná o téma velmi aktuální.
V bohaté nabídce vystavovatelů nebudou chybět jak potravinové doplňky, bioprodukty, vitamíny a přírodní léčivé preparáty a kosmetika, tak i novinky z oblasti astrologické lékárny, prostředky regenerace, rehabilitace a další. Jednou z mnoha novinek pro tento rok je reakce aury a její zobrazení, poslech relaxační hudby a ukázky břišního tance. Nedílnou součástí výstavy je také bohatý doprovodný program, který bude probíhat v prostoru pojednaném dle principu vyváženého uspořádání životního prostoru ve všech jemných souvislostech - dle učení feng-shui. Zde budou probíhat ukázky cvičení jógy, tai - chi, rehabilitačního cvičení. Prostřednictvím přednášek a besed na aktuální témata nabídneme široké veřejnosti možnost seznámení s nejrůznějšími obory, zabývajícími se otázkami zdravého a plnohodnotného způsobu života. A tak se můžete na Harmonii setkat nejen s panem B. Tichanovským, doc. Ing. A. Baudyšem, CSc., P. Turnovským, akad. arch. O. Hozmanem, ale také se zástupci z Jógacentra, Ligy proti rakovině, TAIJI akademie, lektory Mezinárodní asociace akupunktury SU - JOK a mnoha dalšími. Seznam přednášek najdete na www.terinvest.com. Po dobu výstavy zde mohou návštěvníci využít bezplatné nabídky regeneračních masáží a měření glykemie.
O příjemné zpestření v oblasti stravování se postará jedna z vyhlášených vegetariánských restaurací, využívající ve své kuchyni pouze bioprodukty z vlastní ekologické farmy, která nabídne zájemcům degustaci pokrmů. A protože se jedná o oblíbený způsob prezentace, setkáte se s ochutnávkami i na několika dalších místech.
Ve dnech 22. - 23. 9. 2001 platí vstupenky také pro vstup na veletrh Sport Prague, probíhající ve vedlejších halách veletržního areálu. Návštěvníci mohou využít bezplatnou veletržní linku ze stanic metra B Českomoravská a Vysočanská, která je odveze až před bránu areálu.