Úzkost a napětí jsou pocity, které každý z nás důvěrně zná. Každý člověk je jinak prožívá i nazývá, někdo jako depresi, strach, podrážděnost, únavu, poruchy imunity… Někdy prožíváme trvalou úzkost, jindy záchvaty paniky. Někdy nám buší srdce, nemůžeme popadnout dech nebo máme svíravé pocity okolo žaludku – za tím vším je napětí a hnutí mysli.
Určitá míra úzkosti je normální a přirozená. Když však úzkostné pocity začínají náš život ovládat, obtěžují nás a vyčerpávají, je to skutečný problém. Naše chování přestává být motivováno jinými cíli a soustředíme se pouze na to, jak překonat a zmenšit úzkost. Nejedná se o žádnou duševní poruchu, úzkost však člověka vyčerpá tak, že klesá jeho pracovní výkonnost a schopnost příjemně prožívat život.
Úzkost a napětí může náš život ovlivnit různě. Někdo se snaží omezit aktivity a utéct do ústraní, jiný naopak uniká do dokonalosti a „nezranitelnosti“ tím, že neúměrně zvyšuje výkony. Mnohdy hledáme cestu k úniku od úzkostných pocitů tak, že se upneme k čemukoli – pak mluvíme o závislostech. Toto chování se projevuje nejen v přístupu k práci, ale i ve vztazích – někdo se opevňuje v samotě a bojí se lidem přiblížit, jiný se zase upne na nějakou blízkou osobu a jediným hnacím motorem jeho života je snaha nebýt opuštěn. Podob úzkosti a lidských reakcí na ni je prostě nespočetné množství.
Příčinou vzniku nadměrné úzkosti je nejčastěji moderní způsob života. Vyznačuje se tím, že neposkytuje nic definitivního. Naopak. Vše, čeho pracně dosáhneme, musíme stále hájit a bránit. Všechno je podmíněno výkony a úspěchy, proto se často na výkony neúměrně zaměřujeme. To vede k tomu, že jsme sice úspěšní a výkonní, rozvíjíme celou řadu schopností, ale zanedbáváme vlastní pocity. Navenek mluvíme a jednáme jako úspěšní spokojení lidé, ale naše JÁ je osiřelé a strádá. Právě tento nepoměr mezi tím, jak moc se staráme o svůj vnější úspěch a rozvoj a jak málo pečujeme o vnitřní rozvoj, způsobuje naši zvýšenou úzkost. V dalších článcích se budeme blíže věnovat různým formám a příčinám úzkosti.
MUDr. Zdeněk Šolle, Institut pro výzkum rodiny, Praha 2, Vinohradská 14

Pokud byste měli zájem přihlásit se do výzkumného programu doktora Šolleho, ve kterém zdarma nabízí testování medikamentů proti úzkosti, můžete volat na kontaktní telefon 02/24 23 76 99 nebo psát na e-mail mudr.solle@centrum.cz.
Reklama