Přečtěte si několik důležitých informací o možnosti darovat pupečníkovou krev
Po porodu se placenta, včetně krve, kterou obsahuje, odstraňuje. Placentární krev je bohatá na buňky, pocházející z kostní dřeně, které se podílejí na stálé obnově krvinek. Tyto buňky mohou být transplantovány pacientům, jejichž kostní dřeň selhala. Až do dnešní doby umožňovala zachránu těchto pacientů pouze transplantace kostní dřeně od příbuzných nebo dobrovolných dárců se shodnými antigeny. V nedávné době dosahuje slibných terapeutických úspěchů právě transplantace placentární či pupečníkové krve.
Pupečníková krev je dalším zdrojem krvetvorné tkáně vhodné pro transplantační účely vedle kostní dřeně a kmenových buněk získaných z periferní krve pomocí separátoru.
Vzhledem k malému množství buněk v pupečníkové krvi nutných pro úspěšnou transplantaci, je pupečníková krev zatím vhodná zejména pro dětské pacienty.
Protože obranyschopnost novorozeného plodu je nezralá, má použití této tkáně za následek méně potransplantačních komplikací ve srovnání s kostní dření.
Transplantační štěp připravený z pupečníkové krve čeká zamrazený v tekutém dusíku na své použití a může být použit prakticky okamžitě, tedy mnohem dříve, než kostní dřeň od dárce.
Odběr pupečníkové krve se odehrává po narození dítěte a přestřižení pupeční šňůry, nejde tedy o žádný zásah do organismu dítěte nebo matky. Krev zbývající po porodu v pupečníku a placentě se odebírá punkční jehlou do vaku s protisrážlivým roztokem. Odběr je naprosto bezbolestný a trvá asi 3 až 5 minut.
Tato krvetvorná tkáň za běžných podmínek končí jako odpad.
Odběry pupečníkové krve jsou jednak do nepříbuzenské části banky pupečníkové krve, ale také do příbuzenské části v případě, že je v blízké rodině postižený pacient, u kterého se uvažuje o transplantaci krvetvorné tkáně.
Dárcovství pupečníkové krve do banky je anonymní.
Darování pupečníkové krve znamená pro matku vyplnění jednoho dotazníku na porodnici, odebrání její krve v době porodu a 6 měsíců po porodu pro uskutečnění virologického vyšetření a také dohlédnutí nad vypsáním jednoho dotazníku o zdravotním stavu dítěte po šesti měsících při návštěvě u dětského lékaře.
Banka pupečníkové krve České republiky je v kontaktu s ostatními podobnými bankami v celém světě.
Dárcovství je zcela dobrovolné. Odpověď na všechny vaše otázky a veškerá vysvětlení vám poskytne během další prenatální prohlídky lékař v těhotenské poradně některé z uvedených klinik nebo na ostatních uvedených pracovištích nebo se je můžete dozvědět na stránkách www.bpk.cz
Chcete-li pomoci vytvořit banku pupečníkové krve, požádejte lékaře o předložení příslušného formuláře. Odběr není za žádných okolností nebezpečný, ani pro vaše dítě, ani pro vás. Placentární krev odebírá po narození dítěte vyškolený pracovník (porodní asistentka) až po přestřihnutí pupečníkové šňůry a oddělení dítěte v době, kdy je placenta ještě v děloze.
Pro dárcovství jsou nezbytné čtyři podmínky:
1. řádná lékařská péče po dobu těhotenství a poslední měsíc sledování v těhotenských poradnách
2. porod na jedné z vybraných klinik (seznam na www.bpk.cz), a to po bezproblémovém těhotenství
3. klinické vyšetření pediatrem pří narození a v šesti měsících, během povinných prohlídek
4. rozbor vaší krve (test na hepatitidu B a C test na přítomnost viru HIV AIDS, test na syfilis), tyto rozbory se provádějí ještě dvakrát: ihned po porodu a při postnatální prohlídce po šesti měsících