Stud, obavy, omezení v různých oblastech života – i to je inkontinence, nechtěný únik moči, který představuje nejen zdravotní, ale také sociální nebo hygienické obtíže. Většinou začíná nenápadně, postupem času se však příznaky stupňují, až nezbývá přiznat si, že se jedná o skutečný problém. Není se samozřejmě za co stydět, čím dřív se však pacientka svěří do péče odborníků, tím lépe. Inkontinence se dá totiž velmi úspěšně léčit – a zdaleka ne pouze operací, jak se mnoho žen obává. Operační léčba je až tím posledním krokem, k němuž lékaři přistupují až tehdy, kdy už skutečně jiná možnost neexistuje. Vedle léků lze využít řady cviků k posílení pánevního dna, velmi dobrého výsledného efektu lze dosáhnout také různými mechanickými nebo elektrostimulačními pomůckami.
Odborné prameny uvádějí, že s některou z forem inkontinence se během svého života setká každá žena. Podle statistických údajů postihuje až třetinu žen ve středním věku, potíže s udržením moči mívají však i mladší ženy. Častou příčinou jsou v tomto případě např. poporodní změny. Rozlišujeme čtyři základní druhy tohoto problému.
Tzv. stresová inkontinence je nejčastější ve věkové skupině mezi 45. a 55. rokem. Dochází k pasivnímu úniku moči, který je důsledkem zvýšeného tlaku v dutině břišní (např. při poskoku, ohnutí se, zvednutí těžšího předmětu, kašlání apod.).
Zejména starších žen se týká urgentní inkontinence, která často souvisí také s poklesem hladiny ženského hormonu estrogenu. Projevuje se náhlým, silným nutkáním k močení.
V případě, že dojde ke kombinaci příznaků stresové i urgentní inkontinence, hovoříme o inkontinenci smíšené.
Reflexní inkontinence spíše než do rukou urologů a gynekologů patří do ordinací neurologů, protože zde příčiny mnohdy souvisejí s onemocněním centrální nervové soustavy.
Stejně jako existuje několik typů inkontinence, k dispozici jsou i různé způsoby, jak ji léčit. Vedle chirurgického zákroku (který je až poslední možností, jak inkontinenci řešit) a léků existuje řada cviků na posílení svalstva pánevního dna. První pomocí jsou hygienické vložky a plenky umožňující bez obav vyjít do společnosti. Rozhodně je však třeba mít na paměti, že pasivní přístup nic nevyřeší, a s obtížemi stojí za to se lékaři svěřit co nejdříve, aby mohla být zahájena vhodná terapie.
Pro odbornou radu nebo pomoc se můžete obrátit nejen na svého gynekologa, ale také na lékaře z některého z urogynekologických center po celé republice
Další informace lze získat také na internetové adrese www.inco-forum.cz. Inco Forum je expertní seskupení lékařů při České společnosti podpory zdraví, jehož snahou je mimo jiné zvýšit povědomí veřejnosti o inkontinenci.
Reklama