Dnešní lékařská věda umí nastávajícím maminkám pomoci, aby jejich první pohled na syna či dceru nebyl přes brýle bolesti. Jednou z metod, jak odstranit bolest při porodu, je epidurální anestezie. Do určité míry ji lze přirovnat k umrtvení čelisti u zubaře. Je účinná, bezpečná a má minimální vedlejší účinky.
Jedná se o zákrok, kdy lékař aplikuje rodičce místně působící anestetika, tedy látky blokující přenos bolesti, do oblasti výstupů nervů z páteřního kanálu. Žena pak nevnímá bolest v částech těla pod úrovní vpichu, ale je při plném vědomí, schopná celý porod prožívat a ihned se těšit ze svého narozeným potomkem.
Jak se epidurální anestezie provádí? Účinná látka se aplikuje do epidurálního prostoru, který leží vně obalů míchy a je vyplněn řídkým vazivem. Lehnete si na bok a skrčíte nohy k břichu. Spodní část zad vám umyjí chladivým chirurgickým lihem a dostanete injekci kvůli lokálnímu umrtvení. Potom vám do zad – lidově řečeno – udělají malou dírku pomocí silné jehly a poté vám do tohoto místa zavedou punkční jehlu s tenkou hadičkou (katetr). Jeden její konec se provleče do epidurálního prostoru a druhý vám bude vyčnívat ze zad. Ten lékař vede podél páteře a přelepí páskou, aby se nehýbal a byl v bezpečné poloze. Katetrem se pak pomocí injekce přivádí anestetikum. Celý tento úkon trvá deset až dvacet minut a není příliš bolestivý – lze ho přirovnat opravdu jen k větší injekci. Podle toho, jak je porod dlouhý, se anestetikum aplikuje každé dvě hodiny.

Výhody epidurální anestezie
- poměrně spolehlivě odstraní veškerou bolest, zůstává však zachováno vnímání tlaku, takzvané hluboké čití – na konci první doby porodní a v druhé době může tedy nastávající maminka vnímat nepříjemný tlak v rodidlech, necítí však jinak typickou ostrou řezavou bolest v zádech ani nikde jinde
- hybnost končetin bývá plně zachována, rodička může ve většině případů teoreticky chodit (většinou ovšem leží)
- bezbolestné je obvykle i ošetření případného poranění zevních rodidel nebo nástřihu, pokud ho lékař provedl
- nedochází k utlumení duševních schopností, takže nastávající maminka může prožívat radost z porodu a aktivně se ho účastnit
- rodičky se cítí odpočaté a čilé, nejsou vyčerpané, protože si ušetří bolesti při první době porodní i námahu normálního porodu
- je jednoduché použít další dávku anestetik v případě, že porod trvá déle, než se čekalo, nebo je třeba použít císařského řezu
- snižuje krevní tlak, je proto ideální pro ženy, které trpí hypertenzí nebo gestózou (otoky, bílkovina v moči)
- snižuje množství práce, kterou musí svaly a orgány rodičky vykonat, je tedy výborná, jestliže žena trpí onemocněním plic, srdce nebo cukrovkou
- zavedený katetr je možné využít i k tišení pooperačních bolestí
- pokud je epidurální anestezie dobře načasovaná, porod většinou urychluje

Nevýhody epidurální anestezie
Při odborném provedení jsou rizika této metody velmi malá, přesto však k jistým komplikacím může dojít. Jsou to zejména:
- bolesti hlavy, krční páteře nebo zad, které však záhy zmizí
- přechodné poruchy hybnosti nebo citlivosti dolních končetin, nejedná se však o ochrnutí
- u některých žen se nezdaří úplně nebo dokonce vůbec, protože nastanou problémy se zavedením katetru (problém především u silných rodiček)
- v případě, že nastávající matce klesne tlak, bude potřebovat infuzi, aby dostala do žil tekutiny. Protože nebude schopna pociťovat, kdy nastávají kontrakce a kdy v průběhu druhého stadia má tlačit, je srdce plodu napojeno na monitor. Silný pokles tlaku může způsobit, že krev přiváděná do placenty sníží množství kyslíku, který dítěti dodává

Kdy si říci o epidurální anestezii?
Průběh porodu projednejte při návštěvách porodnice před narozením dítěte se zdravotnickým personálem a řekněte, jestli chcete úlevu od bolesti nebo ne. A kdybyste si užití epidurální anestezie rozmyslela až v průběhu porodu, i tehdy je možné ji zavést. Po zvážení situace rozhoduje o její aplikaci porodník, ale samotný výkon provádí anesteziolog.

Marie Kurková
Odborná spolupráce MUDr. Mirka Jonášová, GEST, s.r.o. a Centrum umělého oplodnění, Nad Buďánkami 24, Praha 5
Reklama