Vyšetření ultrazvukem
Díky ultrazvuku může lékař sledovat přesný vývoj dítěte. Je základním diagnostickým vyšetřením na začátku těhotenství. První ultrazvuk se dělá, jakmile mamince potvrdí krevní test graviditu. Lékař sleduje polohu dítěte v průběhu těhotenství, polohu placenty, kolem 22. týdne může při jistých polohách dítěte i určit jeho pohlaví. Určení pohlaví ale není nikdy pomocí ultrazvuku na 100%, zvlášť v případech, kdy si lékař myslí, že jde o holčičku.
Nejčastěji lékař používá ultrazvuk ke kontrole správného růstu plodu, ke stanovení stáří plodu a určení očekávaného data porodu, ke kontrole polohy plodu a placenty, k odhalení některých abnormalit plodu, ke zjištění, zda je v bříšku jeden či více plodů.
Vyšetření trvá většinou 5 - 10 minut a je bezpečné a bezbolestné pro maminku i pro dítě.
Lékař může využít ultrazvuku vnějšího (přes holé bříško) nebo vnitřního (zasunutím speciální ultrazvukové sondy, na kterou se vždy navléká hygienický kondom, do pochvy).

Laboratorní vyšetření krevního séra
Provádí se u každé maminky kolem 16. týdne. Je prevencí odhalení některých vrozených vad, z nichž je nejdůležitější Downův syndrom. Při tomto vyšetření se nestanoví diagnóza, ale zjišťuje se, zda žena nepatří do více či méně rizikové skupiny s možností narození defektního dítěte. Pokud jsou výsledky testu pozitivní, nařídí lékař další kontrolní odběr a pošle matku do genetické poradny. Většinou se pro vyloučení špatného rizika doporučí mamince odběr plodové vody – amniocentéza.

Amniocentéza
Provádí se většinou mezi 14. až 18. týdnem. Neprovádí se běžně, protože tu existuje 1% riziko potratu plodu. Vykonává se z vážných důvodů, aby lékaři odhalili nebezpečné vrozené vady dítěte. Lékař může tento odběr plodové vody navrhnout, pokud je matce více než 35 let, což znamená zvýšené riziko Downova syndromu, matka má v anamnéze nějakou dědičnou chorobu např. rozštěp páteře…, při krevním testu v 15. týdnu byl pozitivní test na hladinu AFP.
Stěnou břišní se odebere vzorek plodové vody obsahující buňky plodu (miminku se loupe kůže a tyto lupínky plavou v plodové vodě). Výsledky jsou známé asi po třech týdnech od odběru.

Odběr vzorku choriových klků
Odebírá se kolem 12. týdne. Je to odběr miniaturního vzorku tkáně placenty. Pomocí něho se zjišťují některé vrozené vady. Pokud by se prokázaly, má matka čas rozhodnout se pro přerušení těhotenství. Tento test se ale nevykonává často, je ještě rizikovější než amniocentéza.
Reklama