Kůň odedávna provází člověka jeho životem, ať už jako pomocník, nebo jako přítel. Civilizační pokrok má ovšem za následek, že kontakt lidí s koňmi, který byl dříve na denním pořádku, je dnes běžný jen pro hrstku lidí, kteří se koňmi a jejich chovem zabývají. Přitom kontakt s koněm je pro člověka velmi prospěšný a působí velmi blahodárně. Tímto blahodárným působením se zabývá odvětví, které se jmenuje HIPOREHABILITACE.
Hiporehabilitace je jedna z nejkomplexnějších terapií. Zahrnuje psychoterapii, socioterapii i fyzioterapii, a proto je vhodná pro lidi, kteří mají jak fyzické, tak psychické nebo výchovné problémy. Pro hiporehabilitační účely jsou vyškoleni speciální terapeuti, kteří pracují ve střediscích, která se touto problematikou zabývají. Pro svou všestrannost je rehabilitace na koni určena jak pro děti, tak pro dospělé, a dokonce i pro lidi v důchodovém věku a pro tělesně postižené.
Jedním z oborů hiporehabilitace je hipoterapie. Jedná se o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Pomocí senzomotorických impulsů ze hřbetu koně se cíleně působí na pacienty s poruchou hybnosti nebo poruchou držení těla. Hipoterapie je individuální terapie. Pacient je indikován a v průběhu léčby pravidelně kontrolován lékařem. Při vlastní terapii pacient leží nebo sedí na vedeném koni a je korigován vyškoleným fyzioterapeutem. Korigování přitom neznamená násilné rovnání a bezcílné cvičení. Koně vede zkušený hipolog.
Pokud by vás hiporehabilitace a hipoterapie zajímala, můžeme doporučit hiporehabilitační centrum při Sdružení DÍTĚ A KŮŇ, Březová 3, 285 42 Červené Janovice, telefon 0327/515 237.