V rámci dnešního trendu humanizace zdravotnické péče vznikají různé názory na nemocniční péči pro těhotné a rodící ženy. Porod v domácím prostředí se však již po druhé světové válce ukazuje jako vysoce neefektivní a riskantní cesta přivedení dítěte na svět. Dnešní „humanizátoři“ předkládají ženám jako podporu domácích porodů především argument, že se jim doma dostane psychologické podpory v míře, jakou jim nemocnice nemůže zajistit. Naopak nevidí, že se ženě dostává v nemocnici zdravotnické péče v míře, kterou nikdy nedokáže zajistit domácí prostředí, ať je tým domácích porodníků i vybavení sebelepší. I zcela zdravá žena, která neočekává žádné komplikace při porodu ani u sebe, ani u dítěte, nemůže vyloučit, že se při porodu stane něco, co nebude možné v domácích podmínkách řešit, a to ani za účasti porodní asistentky nebo lékaře.
Proto když občas sledujeme v televizi či tisku rodičky, nejspíše ženy, které se rozhodly se svou rodinou pro odchod z města a „přírodní“ způsob života, jak proklamují výhodnost domácích porodů, jak nadšeně líčí, že spolu s manželem porodily dítě samy doma, je třeba konstatovat, že tyto ženy velmi nezodpovědně riskují jak své zdraví, tak i život a zdraví očekávaného miminka.
Na druhou stranu i seberozumnější a uvědomělé mamince se může přihodit tak zvaný překotný porod. Je to normální porod, který však probíhá velmi rychle a jeho výsledkem bývají děti narozené doma, v letadlech, taxíkách a na dalších kuriózních místech. Když se něco takového přihodí, je třeba zajistit mamince a dítěti co nejlepší péči a rychle zavolat lékařskou pomoc.
Překotné porody se dějí jen velmi vzácně, ale přesto je dobré vědět, jak se v takové situaci zachovat: Jakmile cítíte, že „už je to tady“, lehněte si na bok na tvrdou podložku a podložte si hlavu. Nedotýkejte se v žádném případě rodidel, neboť je tu nebezpečí zanesení infekce. Poté, co se děťátko narodí, je nutné okamžitě je zabalit kvůli prochladnutí do čisté látky, v nejhorším případě do nějaké součásti vašeho čistého oděvu. Po narození dítě většinou samo dýchá a křičí, jestliže nekřičí, šetrně je otočte hlavou dolů, aby mu odtekla z plic plodová voda. Pupeční šňůra se zaškrtí na dvou místech a mezi oběma převazy je nutno ji oddělit rychle nůžkami nebo ostrým nožem. Je nutné ještě porodit placentu, se kterou je dítě spojeno pupeční šňůrou. Placentu dopravíme do nemocnice spolu s dítětem, aby mohla být vyšetřena.