Vánoce jsou nazývány svátky klidu a pohody, ale přitom jsou všechny tpředvánoční přípravy a tradiční honba za dárky a uklizeným bytem pro mnoho lidí obrovským stresorem. U osamělých lidí vyvolávají zase Vánoce pocity opuštěnosti a nezměrného smutku. Deprese je navíc typicky sezónním onemocněním, které svého vrcholu nabývá právě v zimních měsících s nedostatkem světla.
Už třetím rokem vyhlašuje Psychiatrická společnost ČLS JEP dnešní den Dnem proti depresi. Podle odborníků na celém světě souvisí nárůst počtu psychických onemocnění s obrovskými změnami ve společnosti, chaotickou modernizací, honbou za ekonomickým blahobytem a popřením základních životních a rodinných hodnot. Násilí, alkoholismus, narkomanie a zvýšený výskyt sebevražd jsou pak důsledky této „společenské nemoci“. Přispět k pochopení pojmů jako deprese nebo stres, pomoci lidem proniknout více do této problematiky, nabídnout řešení a podat pomocnou ruku v době, kdy je toho nejvíce třeba – to vše je záměrem projektu Dne D.
Na internetových stránkách Den proti depresi 2000 najdete nejen vysvětlení pojmu slov jako je deprese nebo stres, ale také seznam pěti vánočních linek pomoci, které budou ode dneška do 2. ledna 2001 nonstop poskytovat odbornou pomoc a radu všem, kteří se budou v období před a během vánočních svátků cítit špatně, prožívat úzkost, smutek, apatii, stres nebo opuštěnost. Bude-li třeba, doporučí pracovníci linek volajícímu nejbližší psychiatrické pracoviště a nadiktují mu kontakt na ně.
Kromě toho je na stránkách Dne deprese připraven test, pomocí kterého si můžete i vy otestovat svůj momentální stav a zjistit, jestli zrovna vám v tomto hektickém předvánočním shonu nehrozí deprese. Najděte si čas na těch několik otázek.