Podívejte se pro zajímavost na výsledky dotazníkové akce, ve které na otázku: „Jaké jste pociťovala největší potíže při cestování v těhotenství?“ odpovědělo téměř 3 000 Američanek. Jaké byly odpovědi? (Můžeme být jakkoliv statečné a otužilé, ale lehké to rozhodně není.)
Jako první se s 35 % umístila neustálá potřeba používat záchod.
Na druhém místě s 25 % únava.
Obavy z potracení uvedlo 14% dotázaných žen.
Potom následují obavy z předčasného porodu (9%).
A hned nato oteklé nohy (8%).
Jen 6% žen odpovědělo, že to nebyl žádný rozdíl a že se jim cestuje stejně dobře jako před těhotenstvím.


Když ovšem i potom na dovolenou "musíte" letět, měla byste vědět, že v prvních dvou trimestrech (obvykle do 36 týdne nebo do sedmého měsíce) můžete lítat podle svého vědomí a svědomí kolik chcete. Ale od třetího trimestru se vám může stát, že některá letecká společnost nebude ochotna vás přepravit.
Vyslovený zákaz platí obvykle jenom pro patrné "příznaky porodu". Ostatní omezení předpokládají vaši vlastní zodpovědnost, ale může se vám stát, že od vás bude požadováno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti k letu. Ženy s rizikovým těhotenstvím by neměly ve vlastním zájmu létat v každém případě.
Některé americké společnosti například požadují potvrzení od 36. týdne těhotenství, jiné 72 či 30 dní před termínem. UNITED AIRLINES říkají doslova ve svých předpisech, že do osmi měsíců těhotenství můžete letět bez problému. Od 8. měsíce požadují doporučení lékaře. Při vstupu do letadla byste měla být připravena na otázky. Pokud letíte s touto společností bez doporučení lékaře v posledním měsíci těhotenství, může vám být přístup na palubu zakázán. US Airways vyžadují doporučení lékaře 7 dní před termínem. Zatímco například DELTA nemá žádná omezení. Některé společnosti neberou těhotné 7 dní před porodem, ale také rodičky s kojencem do 7 dní po porodu (American Airlines).

Takže se raději informuje předem. A nezapomeňte počítat s termínem zpátečního letu, aby nespadal do "rizikové kategorie". Zvažte také, zda v zemi, do které letíte, vám v případě potíží či předčasného porodu mohou zajistit potřebnou péči a zda ji bude vaše pojišťovna hradit.
Neříkám, že byste neměly "změnit tapety" a vyrazit si někam na dovolenou jenom proto, že čekáte miminko, ale zvažte, co je pro vás ta nejlepší dovolená a pak ŠŤASTNOU CESTU.

Věra Souradová , USA (Kalifornie)

Na palubě letadel ČSA žádné striktní omezení neplatí, ale počítá se se zodpovědností nastávající matky. Obecně platí, že byste měla mít (zvláště v druhém a třetím trimestru) s sebou potvrzení od lékaře a předložit je při odbavení. Cestování letadlem v posledním měsíci těhotenství ČSA nedoporučují, ale ani nezakazují. Podobné je to i s malými miminky. Nikdo vám s několikadenním nebo několikatýdenním kojencem vstup do letadla nezakáže, ale měla byste sama zvážit, jestli je cesta opravdu nutná. Pokud se týká připoutání bezpečnostními pásy při startu nebo přistání, podle našich informací z této povinnosti nejsou vyloučeny ani těhotné ženy.