Mít dítě je touha většiny žen. Ne každému páru je však přáno, aby se jeho sen splnil. Příčinou je neplodnost. Problém může být jak na straně muže, tak na straně ženy. Lékaři mluví o neplodnosti, pokud žena neotěhotní po jednom roce pravidelného pohlavního života. Procento párů, které mají problém s otěhotněním, se bohužel stále zvyšuje. Podle smutné statistiky v naší zemi trpí každý desátý pár neplodností. Cesta k řešení tohoto problému začíná u sexuologa nebo gynekologa.


Není ale důvod k zoufání. Ve snaze pomoci takto postiženým párům vznikl podobor medicíny,nazývaný asistovaná reprodukce. Využívá různých metod, které napomáhají splynutí vajíčka se spermií tam, kde to přirozenou cestou není možné. Většina neplodných párů se může obrátit na vysoce specializovaná centra asistované reprodukce, v ČR je jich už nyní celá řada, a to jak státních, tak soukromých. Základní metodou asistované reprodukce je dnes mimotělní oplodnění – tzv. „dítě ze zkumavky“. Jde o nejrozšířenější metodu.


Princip spočívá ve vyjmutí vajíčka z vaječníku, přidání spermie a přenosu vzniklého zárodku zpět do dělohy ženy. Vkládají se tři embrya. Celý proces se skládá z několika důležitých kroků. Pro zajištění jejich úspěšnosti je třeba organismus ženy připravit na umělé oplodnění. V rámci této přípravy se ženě podávají hormonální léky, mezi které se nyní úspěšně zařadil i nový přípravek Cetrotide. Jakkoliv je dosavadní léčba neplodnosti úspěšná, může pro některé ženy znamenat i značné riziko, kterým je hyperstimulační syndrom (přehnaná reakce těla ženy na hormonální přípravky). Při reakci se neadekvátně zvyšuje tvorba tělních tekutin a ty prostupují do dutiny břišní. Je to velice vážná komplikace, (vyskytuje se u 1% - 5% žen).


Nový přípravek Cetrotide, který je podáván ženě před oplodněním, výrazně přispívá k snížení vzniku této komplikace, zkracuje se i doba zrání více vajíček potřebných k výběru nejkvalitnějších. Cetrotide vnáší do celého postupu jednoduchost a bezpečnost a zvýšení úspěšnosti otěhotnění. Bohužel není zatím hrazený pojišťovnou, jedna injekční dávka stojí 2000,-Kč. Při umělém oplodnění potřebuje žena individuálně dvě až sedm dávek. Odborníci ale jednají se zdravotní pojišťovnou o plném hrazení.


První „dítě ze zkumavky“ se narodilo v roce 1978 a od té doby se tato metoda neustále rozvíjí. Cílem je maximální jednoduchost, bezpečnost a úspěšnost. Přípravky jako Cetrotide umožňují být zase o krok dál. V dnešní době se u nás narodilo z celového počtu porozených dětí 1,5 % dětí, které byly oplodněny mimo tělo matky. Ne vždy je ale umělé oplodnění úspěšné. Ze statistik vyplývá, že úspěšnost je 25%.


Jedním z předních odborníků, který se umělým oplodněním zabývá již 15 let, je Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc ze soukromého Santoria Pronatal. Docent Mardešič přijal pozvání na náš on-line rozhovor, který se uskuteční v září. Pokud vás trápí problém neplodnosti, v září mu budete moci položit otázku!