Proto je jistě chvályhodné, že se u nás chystá zásadní změna v systému preventivních mamografických vyšetření, která nás včlení mezi vyspělé země světa. Informace o tom nám poskytl docent MUDr Jan Daneš, CSc, přednosta Radiodiagnostické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice a předseda Komise pro mamografii a mamografický screening ministerstva zdravotnictví.
Co je to celoplošný screening?V současné době spočívá prevence u této choroby především v pravidelném samovyšetřování žen. Výjimku tvoří ženy podstupující hormonální substituční terapii a ženy s některými zdravotními obtížemi, protože ty jejich gynekolog odesílá v pravidelných intervalech na mamografické vyšetření. Ostatní podstupují toto vyšetření pouze tehdy, když o to samy požádají. Musí si je ovšem zaplatit ze svého (1 návštěva přijde asi na 500 Kč), zatímco prvním dvěma skupinám je hradí pojišťovny.
Protože dnes je již jisté, že včas podchycená rakovina prsu umožňuje její úplné vyléčení, sílily již delší dobu snahy o realizaci programu celoplošného screeningu, tj. mamografického vyšetření, na nějž by byly pravidelně zvány všechny ženy ve věku od 50 do 65 let. "Tento program by měl během dalších let zahrnovat i ženy od 40. roku věku," říká docent Daneš. Tato mladší věková kategorie však bude podle něj vyžadovat ze strany lékařů větší zkušenosti především při vyhodnocování snímků. Někdy totiž nastává takzvaná falešná pozitivita, a ženy bývají mnohdy zbytečně operovány.
Zvedením celoplošných pravidelných preventivních mamografických prohlídek bychom se vyrovnali zemím EU. Ta za bezpečný interval mezi vyšetřeními považuje jeden až dva roky, což je rozmezí, které hodlá podle docenta Daneše akceptovat i naše zdravotnictví. "Jiná situace je samozřejmě u žen z rizikových skupin například s dědičným zatížením. Zde může být interval i kratší, " konstatuje. Plošné "zvací" prohlídky by znamenaly nejen výraznou změnu v kvalitě prevence, ale i v systému plateb. "Vyšetření prováděná v rámci zmíněného plošného screeningu by buď zcela hradily zdravotní pojišťovny, nebo by si na ně ženy pouze připlácely - stejně jako například ve Švédsku - a to asi 100 Kč, " říká k tomu docent J. Daneš.
Vyšetření mamografewm není třeba se obávat. Docent Daneš říká: "Pokud je mamografie prováděna na pracovišti pro tento účel schváleném a vybaveném kvalitním mamografem, a žena ji nepodstupuje zbytečně často, pak v žádném případě riskantní není." Některé pacientky se ze strachu před rentgenem dožadují vyšetření ultrazvukem. K tomu doc. Daneš dodává: "Ultrazvukové vyšetření je určeno především pro mladé ženy do třiceti let, u nichž je mamograf považován pouze za vyšetření doplňující. U žen starších je tomu naopak. V případě pohmatového nálezu jsou odeslány většinou na mamograf, a ultrazvuk se využívá pouze tehdy, když je třeba nález zpřesnit." Ultrazvuk se podle něj ovšem nikdy nemůže stát rovnocennou náhražkou mamografu. Pravidelná mamografická vyšetření poskytují podle docenta Daneše ženám rozhodně větší jistotu, než například údajně zázračné účinky vegetariánské stravy, označované někdy za stoprocentní prevenci. "Já osobně vidím hlavní formu ochrany nejen ve změně stravovacích návyků, ale i ve změně celkového životního stylu, to je především v odstranění stresu a uspěchanosti," říká.
Možná vás bude zajímat, že v případě nálezu rakovinného ložiska nemusí být odstraněn celý prs. "Pokud to velikost a typ nádoru dovolí, odstraňuje se pouze nezbytně nutná část tkáně a lymfatické uzliny v podpaží," vysvětluje na závěr docent Daneš.


Stanislava Jarolímková