Odběr tzv. „pupečníkové krve“ může pomoci při léčbe poruch kvretvorby, jako jsou leukémie, chudokrevnost z nedostatku kostní dřeně a těžké poruchy obranyschopnosti organismu. Tato závažná onemocnění se (kromě jiných terapií a při jejich neúspěších) léčí transplantací kostní dřeně. Novým a neméně kvalitním zdrojem krvetvorné tkáně se v posledních letech stává právě pupečníková krev, která je možným léčebným řešením pro těžce nemocné děti do 22 až 28 kg.

Zdrojem této „speciální“ krve je placenta a pupeční šňůra, která spojuje plod s matkou. Tato krev je podle odborníků bohatá na tzv. kmenové buňky, tolik potřebné pro transplantaci krvetvorné tkáně. Jsou základní složkou krve a imunitního systému, protože vytvářejí bílé a červené krvinky i krevní destičky.

Kdo může darovat pupečníkovou krev? Maminka, která má za sebou bezproblémové těhotenství, řádnou lékařskou péči, zvlášť v posledním měsíci před porodem. Odběr nemůže být proveden bez souhlasu matky. Pokud se žena rozhodne, musí podstoupit test na hepatitidu B a C, syfilis a test HIV.

Odběr je bezpečný a bezbolestný. Pupečníková krev se odebírá sterilní jehlou z pupeční šňůry hned po přestřižení. Nejde o zásah do těla dítěte nebo matky. Vše trvá tři až pět minut. Z jedné placenty se získá asi 80 ml krve. Nenastanou-li komplikace, podtoupí matka společně s dítětem ještě jedno vyšetření po půl roce. Jestliže se splní žádaná kritéria, je odběr uložen v karanténím registru Banky pupečníkové krve. Odběr se může použít k transplantaci, pokud se za půl roku zjistí, že dítě netrpí žádnou závažnou chorobou nebo některou skrytou vrozenou poruchou metabolismu. Informace o darované krvi je zanesena do Národního registru dárců kostní dřeně.Ten je napojen na podobné registry na celém světě. V současné době obsahuje Banka pupečníkové krve asi 630 štěpů, z nichž je 350 už k dispozici.

Jste těhotná a chcete udělat dobrý skutek? Darujte pupečníkovou krev! Možná tím zachráníte některému dítěti život!