Podávání rukou považujeme za každodenní součást našeho života. Ať už někomu blahopřejeme, představujeme se nebo prostě jen zdravíme, obvykle svá slova doplníme podáním ruky. Je až s podivem kolik toho takové podání ruky o člověku prozradí. Může odhalit vaší nejistotu nebo naopak dominanci. Poznáte svůj stisk?
Leklá ryba
Nejméně jednou za život jste určitě měla to „potěšení“ stisknout chladnou beztvarou, mnohdy i vlhkou ruku. Osoba, která má tento styl obvykle bývá bez energie a nemá příliš životního elánu.
Za konečky prstů
Takový člověk nemá důvěru v okolí. Je nejistý a spíše submisivní.
Jako partneři
Tento stisk je nejběžnější a setkáte se s ním na každém rohu. Vyjadřuje vyrovnanost. Obvyklý je u dvou dominantních osobností.
Drtič
Nic příjemného, obzvláště pak pro něžnou ruku ženy. Lidé „drtiči“ nabízejí ruku jako první a napřaženou směrem k zemi. Může vyjadřovat agresivitu, ale také může znamenat, že váš protějšek je jen obdařen neobyčejnou silou.
Převaha
Osobnosti dominantní nabízejí ruku dlaní dolů, dávají tak najevo svou převahu /alespoň si to myslí/. Naopak lidé submisívního charakteru nabízejí svou dlaň směrem nahoru. Přenechávají tak svému partneru naprostou kontrolu…
Stisk obouruč
Tento pozdrav se vyskytuje běžně mezi politiky a ve velkém byznysu, kde dojem hraje důležitou roli. Podvědomě tak dáváte najevo svou nadřazenost. Ale pozor, uzavřít partnerovu ruku do „vězení“ může pro mnohé lidi být velice nepříjemné.