Jen třetina žen na naší planetě rodí v poloze vleže – alternativa spočívá v tom, že žena sama si během první doby porodní hledá pro sebe nejvhodnější polohu. Klasické porodní lůžko je velmi vhodné pro lékaře a porodní asistentku, kterým ulehčuje jejich manévrování, avšak pro rodičku nevhodnější není. Upoutání na úzké lůžko je pro ni stresem.

Alternativou je porod na tzv. porodnické stoličce, kdy rodička sedí, asistentka před ní klečí a za zády maminky stojí ještě třetí osoba, obvykle otec, která pomáhá. Během porodu žena vstává, prochází se apod., pouze finální fáze probíhá přímo na stoličce. V průběhu studie, jež se konala v porodnici ve Vídni, bylo provedeno srovnání 141 porodů klasicky vedených a 141 porodů na stoličce a tady jsou výsledky: porodní míry a váhy jsou v obou případech srovnatelné, stav dětí po vyšetření bez výraznějších rozdílů, průměrná délka porodu vleže 8 hod. 46 min., na stoličce 7 hod. 49 min., krevní ztráta v obou případech srovnatelná, poranění měkkých tkání, tedy hráze bylo u porodu na stoličce nepříznivější, bolestivost byla u žen, které již mohly srovnávat obě metody udávána nižší na stoličce.

Dalšími alternativami poloh jsou porod vestoje, v podřepu či vkleče, které mají všechny výhody výše uvedeného porodu na stoličce, tedy uváděnou menší bolestivost, kratší dobu porodu, a hlavně lepší pocit maminek, které nejsou vystresovány přikurtováním na klasické porodnické lůžko a mohou ve všech fázích porodu najít pro sebe nejúlevnější polohu.

Zcela a úplně novou metodou je porod s rehabilitačním balónem, kdy zejména během první doby porodní maminka sedí a pohupuje se na balónu, což jí pomáhá od bolestí vystřelujících do zad. Takto vedená první doba porodní je nejen úlevnější, ale je vhodná i v případě pomalu postupujícího porodu.

Na závěr je nutno dodat, že lékaři, kteří mají s alternativními porody zkušenosti, doporučují kombinaci všech metod – teplé vody na uvolnění, rehabilitačního balónu, střídání poloh a především přítomnost nejbližšího člověka.
Reklama