Čím se MUDr. Vlasák zabývá?
Nejčastěji používáná definice zdraví říká, že jde o stav fyzické, psychické a sociální pohody. Zjednodušeně lze říci, že metodou, kterou o své zdraví pečujeme je prevence. Chcete být přece stále krásné a zdravé?
Je nutné naučit se starat o své zdraví a krásu, která s psychickou pohodou souvisí.
Základním pravidlům péče o zdraví nás učí primární prevence, která představuje včasný záchyt rizikových faktorů negativně ovlivňujících zdraví. Je téměř totožná s tím co označujeme jako zdravý životní styl.
Má čtyři základní stavební kameny, výživu, pohyb, redukci stresu a vitalitu. Společně s gentikou, nejpodstatnější měrou rozhodují o tom kdy a jakou civilizační chorobou onemocníme.
Pravidla zdravého životního stylu, stejně jako osobní hygienické návyky do společnosti mohou optimálně zafixovat ženy- matky, které naučí své děti a rodinu těmto pravidlům péče o zdraví.
Proto PREVENCE 2OOO se především zaměřuje na nejčastější diagnozy, které zdraví žen ohrožují.
Mezi klíčové diagnozy, které stojí na počátku řady civilizačních onemocnění řadíme obezitu . Její prevence a léčba patří mezi naše ztěžejní programy.
Základem zdravotního systému PREVENCE 2OOO je spolupráce klienta a lékaře při vytváření dlouhodobého individuálního zdravotního programu. Ten je zaměřen na včasný záchyt rizikových faktorů negativně ovlivňujících zdraví v celém bio-psycho-sociálním komplexu.
P2OOO jako první ukládá tento program na čipovou kartu. To umožňuje snadné sledování jak zdravotního stavu, tak i výsledků léčby.
Za udržení či zlepšení sledovaných parametrů je klient bonifikován.
K našim nejznámějším bonifikačním systémům patří soutěž
Kilo za kilo, která je součástí obezitologického programu.

Po vstupním vyšetření je vypracován plán redukce a za každý zredukovaný kilogram, je klient bonifikován lOO,-Kč.
Celý systém je budován z přesvědčení, že lidé mají být odměňováni za péči o zdraví své a svých blízkých.


MUDr. Vlasák>