V dnešní době má spousta žen problém s otěhotněním. Je to uspěchaným životem nebo vlivem zhoršeného životního prostředí, že stále narůstá počet manželských či mileneckých párů, kterým dlouhou dobu není dopřáno mít vlastní dítě? Z jiného pohledu na lidskou sexualitu ovšem také vidíme, že pro většinu párů je důležité bránit se před možností nechtěného otěhotnění ženy. Možnosti antikoncepce jsou široké, ale ne každému páru antikoncepční prostředky běžně používané vyhovují.


U mužů nejčastěji způsobuje neplodnost porucha tvorby spermií, u žen porucha ovulace, narušené funkce vejcovodů a v menší míře může být problém v oblasti dělohy či děložního hrdla.
Zjištěná neschopnost mít vlastní děti je pro takovou dvojici velmi stresujícím faktorem a přináší negativní zásahy do všech oblastí života. V současné době, přestože se stále zlepšuje lékařská péče a technika napomáhající odstraňování neplodnosti partnerských dvojic, zůstává neplodných asi 10 procent párů. Nejvíce propagovaná metoda oplodnění in vitro (umělé oplodnění, oplodnění ve zkumavce) uvádí 25procentní úspěšnost. To znamená, že ze 100 partnerských dvojic, které se pro tuto metodu rozhodnou, se může těšit z přírůstku do rodiny jen 25 párů. Ostatních 75 párů, i když se pokoušejí tuto metodu znovu aplikovat, nemá šanci na úspěch. Mohou jen doufat, že vbrzku lékařská věda nalezne jiný způsob a jiné techniky, které by pomohly právě jim zplodit vlastní dítě.

Stejným problémem, tedy neplodností a sterilitou na straně jedné a zabráněním nechtěného otěhotnění na straně druhé se lidstvo zabývá od svého počátku. Řešit tyto závažné otázky se s velkým úspěchem pokouší tzv. lékařská astrologie.
Také v dnešní moderní době se používají některé astrologické techniky pro výpočty plodných dní nebo pro sestavení osobních astrologických antikoncepčních kalendářů. Individuální astrologický antikoncepční kalendář plodných a neplodných dní je vhodný pro ženy, které touží po dítěti, a dosud marně (ale také pro ženy, které nemohou používat běžnou antikoncepci třeba ze zdravotních důvodů, a chtěly by se proti nechtěnému otěhotnění chránit).


Máte-li zájem o individuální astrologický antikoncepční kalendář, můžete si jej objednat v některé z Astrologických apatyk E. Havelky nebo v dopise zaslat potřebné údaje (jméno a příjmení, datum a čas narození, místo narození, poštovní adresu včetně PSČ) spolu s útržkem složenky nebo zde vyplnit a odeslat formulář http://www.havelka-astral.cz/astralform.html a předem zaplatit složenkou na adresu Emil Havelka - Astrál, Bohdalov 70, 692 13 Bohdalov 250 Kč (z toho je 200 Kč za kalendář a 50 Kč na poštovné a balné).
Po zaplacení vám budou vypočítány plodné a neplodné dny a zaslán objednaný kalendář.