Základní pravidla asertivity:
1. Za své chování a jednání nese každý člověk odpovědnost - jen vy sama (a nikdo jiný) můžete za to, co se vám přihází a jak se k vám ostatní lidé staví.

2. Své chování nemusíte vysvětlovat a omlouvat se za ně - pokud něco uděláte a stojíte si za tím, není třeba, abyste se úzkostlivě rozhlížela, co tomu řeknou lidé ve vašem okolí, a pokud se někdo zatváří nesouhlasně, nemusíte o překot vysvětlovat, jak jste to myslela – nechte činy, ať mluví za vás.
3. Jen na vás záleží, jaký stupeň odpovědnosti převezmete za druhé - jsou lidé, kteří se rádi zbaví své osobní odpovědnosti tím, že ji převalí na někoho jiného, můžete pomoct příteli či kamarádce v nouzi, ale musíte si uvědomit, že za svůj osud odpovídají oni sami, vy máte odpovědnost sama za sebe.
4. Máte právo změnit názor - není pravda, že jak jednou něco řeknete, musíte si za tím bezhlavě stát, máte právo svůj názor zrevidovat, aniž byste byla svým okolím považována za slabocha, který je „kam vítr, tam plášť“.
5. Můžete dělat chyby - každý člověk má právo chybovat, vždyť jsme jenom lidé.
6. Nebojte se přiznat, že něčemu nerozumíte - není nic trapnějšího než odhalená „vševědka“, raději připusťte neznalost, nikdo nezná a neumí všechno.
7. Nejste závislá na ničí vůli - jediné, co o vás rozhoduje, je vaše vlastní vůle.
8. Máte právo na nelogická rozhodnutí - vaše rozhodnutí závisí jen na vás a pokud jsou zdánlivě nelogická, nikomu do toho nic není.
9. Řekněte svůj názor - pokud vám něco vadí nebo je vám něco nepříjemné, klidně to řekněte nahlas, je to vaše právo.
Důležité ovšem je, aby vaše asertivita nepřerostla v hrubost a absolutní nedostatek taktu vůči okolí – dejte pozor, aby z vás místo sebejisté a sympatické mladé dámy nebyla zamračená protivná remcalka věčně v opozici. Na to ovšem žádný univerzální recept není, tady musí každá z nás zapojit svůj ženský sociální radar a chovat se podle výsledků jeho měření.
Podle knihy Medicína pro duši (nakladatelství Scientia) připravila