Jak bychom měli tak zvané blbé náladě předejít:

1. Když vás něco trápí, neduste to v sobě – snažte se uvolnit, třeba hovorem o svých problémech.
2. Pamatujte si, že ne všichni kolem vás jednají logicky.
3. Vzpomeňte si na to, že nejen vy, ale i všichni ostatní upřednostňují své vlastní zájmy.
4. Snažte se vcítit do druhých, pokuste se chápat motivy jejich jednání.
5. Naslouchejte problémům ostatních – lépe pak pochopíte jejich jednání.
6. Spoléhejte více na svoje instinkty.
7. Chovejte se asertivně a dokažte odmítnout nesplnitelné požadavky.
8. Pokuste se lépe si organizovat čas, nesnažte se stihnout nestihnutelné.


Když už se nám blbá nálada dostavila, pokusíme se ji zvládnout těmito prostředky:

1.Máte právo na to mít špatnou náladu – občas – ale nesmíte si ji vylévat na ostatních.
2. Zkuste si jen tak pro sebe formulovat příčinu vzteku a napětí, které pociťujete.
3. Nenechávejte vztek doutnat – snažte se uvolnit a osvobodit se od něj.
4. Pět rad, jak se zbavit vzteku, když už už celá explodujete:
· zavřete oči a třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte
· počítejte pozpátku po pěti od padesátky k nule
· otočte se třikrát doleva a pětklrát doprava a mumlejte při tom tajemné zaklínadlo vlastní provenience
· udělejte třicet pomalých kroků jakýmkoli směrem
· vyplázněte jazyk a koulejte očima – připomíná vám to Šťastného Jima?


Podle knihy MUDr. Jana Cimického Medicína na duši připravila