„Chrápání se opravdu může stát jedním z choulostivých problémů partnerského vztahu, s nímž se lidé na lékaře běžně neobracejí,“ konstatuje primář MUDr. Martin Trefný z Pneumologické kliniky l.LF UK v Praze 6-Veleslavíně. „A to přesto, že bývá vážným handicapem, kvůli němuž rodina zažívá mnohé trable. Přitom se v posledních letech ukazuje, že i chrápání je možné ovlivnit.“
Čím je vlastně chrápání způsobeno?
„Při spánku dojde k povolení svalového napětí v oblasti nosohltanu. Chrápání je způsobeno rozechvěním měkkého patra a čípku při dýchání a na jeho hlasitost má vliv průchodnost horních cest dýchacích. Dojde-li k zúžení v oblasti nosohltanu, například při spánku v poloze naznak zapadnutím kořene jazyka, proud vzduchu je v místě zúžení rychlejší a více rozechvívá měkké patro. Dalšími důvody může být nadváha, dýchání ústy, v literatuře se také uvádí nepříznivý vliv kouření na intenzitu chrápání. Svalové napětí se snižuje po požití alkoholu, uklidňujících prášků a léků na spaní.“
Někteří muži zdůvodňují zvuky vydávané ve spánku tím, že jde o nemoc a jako s nemocnými by s nimi mělo být nakládáno…
„Samotné chrápání není nemoc, ale pozoruje-li partnerka (partner) během spánku nepravidelné dýchání se zástavami, kdy na 10 vteřin a více přestává spáč dýchat, může se jednat o Syndrom spánkové apnoe. Zástava dýchání vede k poklesu kyslíku a hromadění kysličníku uhličitého. Takový člověk je během spánku neklidný, ráno se probudí unavený, během dne často usíná. Jde o nebezpečný stav vyžadující vyšetření a léčbu.“
Lze vůbec běžné a pro všechny nepříjemné chrápání nějak omezit nebo potlačit?
„Jistě.Existuje celá řada možností, ty však vycházejí z příčiny, která k chrápání přispívá. Zásadou je spaní na pevné matraci s nízkým polštářem a nejlépe na boku nebo na břiše. Jednoduchý způsob, jak si tuto polohu nacvičit, je tenisový míček zasunutý do kapsy, kterou manželka našije na pyžamo na záda. Je třeba dbát o dobrou nosní průchodnost, začít odvykat kouření, nepoužívat prášky na spaní, raději při nespavosti vyvětrat. Tam, kde je příčinou obezita, je důležité redukovat hmotnost, kromě toho nejíst před spaním, omezit sladká a tučná jídla ve prospěch zeleniny a ovoce, více se během dne pohybovat. Není od věci zamyslet se nad životním stylem, a pokud dojdeme k závěru, že to není to pravé, něco s ním udělat.“
A co když spánek provázejí projevy, které odpovídají Syndromu spánkové apnoe?
„Pak je namístě vyšetření na specializovaném pracovišti. Takovém, jaké máme u nás na Pneumologické klinice v Praze 6-Veleslavíně. Vyšetření trvá jednu noc, je bezpečné a nebolestivé. Pacient je na tuto dobu hospitalizován na jednolůžkovém pokoji, aby nerušil ostatní a sám nebyl rušen. Během spánku se neinvazivně, snímačem přilepeným na prst jedné ruky, snímá řada parametrů - především to, kolik má v té době kyslíku v krvi. Probíhající změny registruje a zaznamenává počítač a ráno se vyhodnocují. Podle toho, kolik hodin trval normální spánek a podle dalších údajů, doporučíme následně nejvhodnější postup léčby. Pomoc a radu mohou postižení (i jejich partneři a partnerky) hledat na telefonním čísle 02/2056l790.“

Vlasta Adamcová