Svatba v islámských zemích je velkolepý obřad. Předchází ji celá řada ceremonií, hledání ženicha a nevěsty, zkoumání majetkových poměrů, seznámení rodin, dohadování ceny. Muž může mít současně čtyři ženy.Žena, díky svému nerovnoprávnému postavení jen jednoho muže. Větší počet manželek než dvě je ale výjimečný , protože i jedna manželka je poměrně nákladná záležitost. Jen zásnubní dar se skládá z náhrdelníku, náušnic, prstenu, snubního prstenu, a obdarováním rodičů odstupným za nevěstu. Islámské náboženství povoluje rozvod jako legitimní způsob rozloučení manželství. Může být z popudu jak muže, tak i ženy. Při předsvatebním dohadování je myšleno i na to, co když dojde k rozvodu. Ženich se musí zavázet vyplatit odstupné. To je dobře vymyšleno, že?
Ženy jsou od dětství vychovávané k lásce k dětem, k poslušnosti manželovi, je jim vštěpována pracovitost a ochota. Dívka je pro rodinu kapitál. Panenství a schopnost zachovat rodinu je nejdůležitější, co dívka přináší. Pro islámskou ženu je těžké se s někým seznámit a když už se tak stane, je vždy pod dohledem. Poslední dobou se těmto ženám naskytla ideální možnost k seznámení - jít studovat na univerzitu. Jsou sice podezírány z toho, že nechtějí studovat, ale okukovat muže, ale nedivme se jim.
Svatební rituál začíná současně v domě u nevěsty i u ženicha. U nevěsty probíhá tzv. mytí nevěsty. Při koupeli tančí ženy z vesnice obřadní tance, po umytí tetují nevěstu henou. Ženich se loučí se svobodou, popíjí alkohol se svými známými (jen v islámských zemích, kde zákon přimhouří obě oči a nesmí se to dít na veřejnosti) a pokuřují z vodní dýmky.Když už jsou ženich a nevěsta spolu, sedí v křeslech, přijímají dary a gratulace. Šejch pronese svatební řeč, následuje rodinná oslava a svatební noc. Ženy čekají na důkaz svatební noci. Panenství má v těchto zemích cenu zlata.
SVATBA NA JEDNU NOC
Nedílnou součást islámské kultury tvoří tzv. svatby na jednu noc. Islámské právo striktně zakazuje prostituci. V praxi existuje forma , která je z hlediska úřadů v podstatě tolerována. Je to svatba, které sice nepředcházejí příbuzenské domlouvání, ani rozlučka s přáteli, ale svatební smlouva je jedním z nejdůležitějších momentů této události. Většinou se domluvená noc koná v nějakém hotelu, kam se dostaví oba aktéři chvíli před aktem, absolvují svatební obřad a druhý den po společně strávené noci manžel svou novomanželku zapudí. Stačí říct "Zapuzuji tě" . Musí samozřejmě zaplatit velké odstupné. Profesionální nevěsty se poznají podle toho, že jim tetování henou na chodidlech až po kotníky.
Islámská kultura a arabský svět je jako takový plný rozporů. Ale má v sobě kouzlo nepoznaného tajemství .