Právě dnešek je posledním dnem k odevzdání soutěžních architektonických návrhů na řešení nové podoby a využití stadionu a jeho okolí... A hned 9. a 10. ledne bude devítičlenná porota, v níž jsou mimo jiné také Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy, Tomáš Chalupa, starosta městské části Praha 6, nebo Jiří Kejval ze společnosti Praha olympijská rozhodovat, který je nejlepší.

Architekti měli ve svých řešeních především najít klíč k revitalizaci celého strahovského areálu, coby významného veřejného prostoru města, a využít jeho obrovský potenciál. Cílem bylo zvětšit jeho plochu pro rekreaci a sport tak, aby ji mohla kdykoliv a běžně využívat veřejnost. Jednou z možností, kudy se ve svých nápadech ubírat, bylo, že by měli architekti zcela volnou ruku bez jakýchkoliv omezení, druhou variantou byla návaznost na přípravy kandidatury města jako hostitele Letních olympijských her v roce 2016 nebo 2020.


 

 

Reklama