Tomáš Gariggue Masaryk. Kdo by neznal prvního prezidenta nového Československa. Ale známe jeho rodinu? Základ položil Tomáš Masaryk se Charlottou Gariggueovou, Američankou, se kterou se seznámil v Lipsku, kde studovala hudbu. Po svatbě r. 1878 přijeli z Ameriky do Vídně, kde se jim narodili Alice a Herbert, po přestěhování do Prahy přišel na svět Jan, Olga a Hana (ta zemřela jako kojenec).

 

Alice - dcera
Po matce zdědila úzkostlivou mravnost a zároveň ji v době, kdy onemocněla těžkou duševní chorobou, zastoupila v roli první dámy. O matku se pečlivě starala a vedla domácnost. Nikdy se neprovdala. Vystudovala filosofii a metody sociální práce. Byla profesorkou, poslankyní a do r. 1938 předsedkyní Československého červeného kříže. Nesla v sobě matčino puritánství. Když si otec po pěti letech od Charlottiny smrti našel přítelkyni Oldru Sedlmayerovou, zakázala jí docházet k nim do domácnosti. Museli se scházet v hotelu Esplanade. 1938 emigrovala, konce války se dočkala v USA. V září 1945 se vrátila do Československa. Po tragické smrti bratra Jana a převratu v únoru 1948 podruhé emigrovala. R. 1950 se usadila na Floridě. Setkávala se s krajany, psala vzpomínky na dětství a mládí. V r. 1966 se po zhoršení zdravotního stavu (r. 1959 oslepla) odebrala do českého domova pro seniory v Chicagu, kde téhož roku ve věku 87 let zemřela. Byla pohřbena v Masarykově mauzoleu v Chicagu. 14. 9. 1994 byly její ostatky uloženy do rodinné hrobky Masarykových v Lánech. Až 7 let po její smrti vyšlo najevo, že téměř 40 let udržovala vztah se slovinským architektem Josipem Plečnikem, který přestavoval Pražský hrad.

Herbert - syn
Byl malířem. Vzal si vdovu po malíři Antonínu Slavíčkovi Mílu s třemi dětmi. Měl s ní další 4 děti (dospělosti se dožily pouze Anna a Herberta). Bohužel mu nebylo dáno žít dlouho, zemřel r. 1915 na skvrnitý břišní tyfus, který u něj lékaři nerozpoznali. Bylo mu 35 let. Je pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.

Míla – snacha
Dvakrát ovdověla, a pak zůstala sama s dětmi. Stala se hlavou rodiny. Nikdy se ničeho nebála. Na pohřbu švagra Jana Masaryka vynadala Klementu Gottwaldovi. Umělecké geny zdědily děti z prvního manželství - Jan maloval, Jiří se stal režisérem a Eva přivedla ve svém manželství na svět Mikuláše Medka.

Jan – syn
Pohotový, vtipný, společenský muž. Před válkou se stal velvyslancem v Londýně a býval častým hostem britské královské rodiny. Jeho popularitu umocnila migrace, kdy komentoval události v rádiu BBC. Jeho manželství s energickou dámou Craneovou nebylo šťastné, po několik letech se rozvedli. Po válce se sblížil s americkou spisovatelkou Marciou Davenportovou. Vzít se nestačili, po komunistickém převratu r. 1948 Jan tragicky zemřel (údajná sebevražda, pravděpodobná vražda).

Olga – dcera
Ve 23 letech opustila svou zem. Aby mohl TGM emigrovat a prosazovat vznik samostatné ČR, předstíral, že doprovází dceru na léčení do Švýcarska, aby se zotavila z těžké žloutenky. Olga se nejen zotavila, ale i zamilovala. Její manžel Revilliod byl lékař a měli spolu 2 syny – Herberta a Leonarda. Oba zemřeli zbytečnou smrtí – jeden na zánět slepého střeva, druhý při letecké havárii.

Herberta a Anna - vnučky
Vedle nevlastních vnuků, synů po Slavíčkovi a tragicky zemřelých švýcarských vnuků se dočkal jen dvou vnuček. Obě se dožily vysokého věku. Anna byla kunsthistoričkou, 25 let pracovala v Národní galerii a psala monografie. Zůstala svobodná. Hudební pedagožka Herberta si vzala kunsthistorika a ředitele Umělecko-průmyslového muzea Emanuela Pocha (napsal např. obsažného průvodce „Praha krok za krokem“) a měli spolu dceru Charlottu. „Dědeček prezident se promítal do našeho života vším. Ode mne se také očekávalo, že se budu chovat tak, že nikdy nebude zapotřebí říct, že by se to dědečkovi nelíbilo“, řekla kdysi Herberta.

Charlotta – pravnučka, Tomáš a Jan - prapravnuci
Její otec Emanuel Poche byl koncem 50. let vězněn za své statečné postoje. Maminka se jmenovala Masaryková. To je vizitka pro život v komunistickém Československu. S ročním synem Tomášem následovala svého manžela – hudebníka Petra Kotíka do amerického exilu. Tam se jim narodil další syn Jan. Charlotta pracuje jako kurátorka v Brooklynském muzeu v N.A. Tomáš a Jan se vrátili do Čech a vystudovali UMPRUM


 

 

 

Jen v pražském telefonním seznamu dnes najdete desítku účastníků – Masaryků. Řada z nich má kořeny na Slovensku. I T. G. Masaryk se narodil za řekou Moravou (nebyl z Hodonína, ale pravděpodobně z Kopčan, které jsou už za hranicí) a byl původně Masarikem s měkkým „i“. Až v Praze se začal psát česky.
• v Česku žijí dosud potomci Ludvíka a Martina – bratrů T. G. M. V Kopčanech je dosud Masaryků i Masariků dost, ale ne všichni jsou příbuznými T. G. M. Ale hlásí se k němu všichni.

hrobka v Lánech

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Mira Šindrbalová

Reklama