Nadace O2 spouští kampaň proti šikaně, která je zaměřená na děti školou povinné a rodiče školáků. Kampaň představuje pomyslný vrchol ledovce navazující na tříletou odbornou práci Nadace O2 na projektu Minimalizace šikany (MIŠ), zaměřeného na boj se šikanou na základních školách. Kampaň povzbuzuje děti i rodiče, aby se nebáli o šikaně mluvit a vyhledali odbornou pomoc ("Straší tě šikana? Neboj se o ní mluvit"). Odkazuje také volající na bezplatnou celostátní Linku bezpečí, kde jsou na problematiku šikany připraveni speciálně vyškolení konzultanti.

Na výrobě a realizaci kampaně v téměř 9 mil. korun se "pro bono" podílely agentury Young & Rubicam Praha a Mediaedge:cia, dále vydavatelství Economia, Ringier, MAFRA, Sanoma magazines, Bauer Media, Mediacop, Stratosféra, Vogel Burda Com., a společnosti Outdoor Akzent, EuroAWK, Rencar a MMS Radio Network. Kampaň je nasazena od 27. července do 31. srpna 2007 především v tisku, outdooru a v rádiích.

Aktivita Nadace O2 jde zcela v duchu evropské konvence mobilních operátorů o ochraně mladistvých. Právě spolupráci na vytvoření samoregulačních kodexů v této oblasti do února 2008 závazně potvrdila také skupina Telefónica, S.A.

"Šikana bezesporu představuje celospolečenské téma, jehož závažnost potvrzují víceleté výzkumy. Právě otevření diskuse s mediální podporou považujeme za další krok, který přispěje v boji se šikanou," vysvětluje Jitka Volková, ředitelka Nadace O2.

Šikana je přítomna na většině škol, není ovšem zvykem o ní mluvit. Výskyt šikany na českých školách v překvapivě vysoké míře okolo 40 % potvrdilo několik nezávislých výzkumů v posledních pěti letech. O školní šikaně hovoříme, pokud jeden nebo více žáků úmyslně, často opakovaně, týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu fyzickou i psychickou agresi a manipulaci. Diskuse a medializace přichází bohužel až v momentě extrémních případů. Hlavním důvodem je obecná neznalost různých forem a vývoje šikany.

Nadace O2 spojila síly s Linkou bezpečí v boji proti šikaně. Za poslední roky totiž na Lince výrazně stoupl počet hovorů, ve kterých děti řeší problém šikanování. Dle interních zdrojů Linky bezpečí za rok 2006 průměrně volají čtyři děti denně se specifickým problémem šikany (1405 hovorů ročně). Z toho se 71,5 % případů týká školní šikany a 25 % šikany mimo školu. Telefónica O2 na jaře tohoto roku slavnostně potvrdila generální partnerství se Sdružením Linka bezpečí, které zahrnuje nejen finanční podporu, ale také technologické zázemí a v neposlední řadě právě odbornou spolupráci v problematice šikany.

Projekt MIŠ, který iniciovala a financuje Nadace O2, spočívá v předávání zkušeností a speciální metodiky pro řešení šikany pedagogům a usiluje o její systémové zavádění na školách. Do vzdělávacího programu proti šikaně se během tří let zapojilo 205 pedagogických pracovníků ze 17 základních škol po celé ČR. Zájem škol převyšoval počet nabídnutých míst.

Obrázek o závažnosti šikany doplňují statistiky projektu MIŠ, z nichž vyplývá, že se s různou formou násilí setkalo 40 % žáků základních škol. Dalších 45 % bylo svědkem týrání někoho jiného. A 21 % dětí zažívá ústrky, posměšky nebo dokonce fyzické násilí každý den. Z celkového výsledku průzkumu tak vyplývá, že se s výskytem šikany na českých školách setkaly více než dvě třetiny žáků. Jenom čtvrtina z nich ale na šikanu upozornila. "Není přehnané říci, že šikana existuje v jisté formě na každé škole," říká Michal Kolář, odborný garant projektu Minimalizace šikany, který se tímto jevem zabývá déle než pětadvacet let. (Více viz. tiskové materiály MIŠ).

Reklama