Dnešní porodnické kleště jsou vyrobeny tak, aby jejich použití nezpůsobilo poranění maminky a hlavně miminka. Porod se s jejich použitím ukončuje z důvodů ohrožení zdraví maminky, dítěte, anebo obou současně. Nejčastěji však z důvodu, že dítěti hrozí nedostatečný přívod okysličené krve.
Porodnické kleště se dnes provádějí pouze tzv. nízké nebo střední, a nikoliv již tzv. vysoké. Názvy jsou vytvořeny podle úrovně pánve, kde je hlavička plodu, na kterou se musí kleště šetrně umístit. Porodnické kleště slouží výhradně pro ukončení porodu ve II. době porodní, kdy se již nesmí provádět císařský řez, protože by se mohla při vybavování dítěte v břiše vážně poranit maminka. Mnohdy je pro rodičku i dítě  mnohem šetrnější ukončit porod porodnickými kleštěmi, než nadměrně prodlužovat II. dobu porodní a nebo se pokoušet pomáhat ženě tlakem na břicho.

Porodnické kleště nejsou tedy zastaralým nástrojem. Nejsou dokonce ani konkurencí císařskému řezu.  Každá operace je určena pro jinou dobu porodní a obě operace mají zcela jiné důvody, pro  které se provádí. Ve zdravotnicky rozvinutých zemích, jako je USA, země Skandinávie, Velká Británii apod. se používají porodnické kleště mnohonásobně častěji než v naší zemi (okolo 15 %).

Tuto operaci smí provádět pouze lékař, zkušený porodník, a v jeho rukách jde o operaci bezpečnou. V České republice rodí pomocí porodnických kleští dvě až maminky ze sta (2-3 %). Ženy nemusejí mít z této porodnické operace vůbec žádnou obavu.

Ve Spojených státech amerických byl prováděn před několika lety výzkum, v němž se srovnávaly děti, které se narodily pomocí porodnických kleští,  s dětmi, co byly porozeny samovolně. Zdálo, se že děti po klešťových porodech byly inteligentnější. Tato hypotéza se nepotvrdila. Děti po klešťových porodech jsou stejně na stejné duševní úrovni jako děti porozené normálně.      

Vakuumextraktor je novější alternativa porodu plodu kleštěmi. Místo kleští se umístí na hlavičku dítěte umělohmotný zvon. Ten se k hlavičce přisaje vyvolaným podtlakem a tahem za zvon se hlavička porodí. Operace se nazývá vakuumextrakce. Hlavní rozdíl oproti klešťovému porodu je, že se vakuumextrakce nesmí provádět při výraznější poruše zásobení dítěte okysličenou krví. To je významná nevýhoda vakuumextraktoru, protože porucha zásobení plodu kyslíkem je nejčastější důvod operačního ukončení porodu ve II. době porodní.

Žádnou porodnickou operaci nedělá porodník bezdůvodně a o kleštích, resp. vakuumextraktoru toto platí dvojnásob. Jedno je ale zřejmé, kleště, nebo nástroj, který bude mít shodnou funkci, nikdy z porodnictví nezmizí.

Vybavení placenty rukou

Pokud se placenta samovolně neodloučila a neporodila do 30 minut po porodu dítěte a nebo když maminka začala silně krvácet, tak je třeba v místní nebo celkové anestezii bez prodlení placentu uvolnit a porodit rukou. Výkon provádí opět pouze zkušený porodník.

Kontrola děložní dutiny po porodu je nezbytná, když je při podezření, že v děloze zůstaly zbytky placenty nebo velké množství obalů plodu. Výkon provádí zkušený porodník, a to buď se dvěma prsty, nebo speciálním porodnickým nástrojem, porodnickou kyretou. Operace se provádí opět v místní nebo celkové anestezii. Pokud se použije místní anestezie, maminka může i během výkonu přikládat dítě k prsu a není operací bolestivě rušena.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.