Snahou naprosté většiny porodníků a porodních asistentek je, aby maminka porodila své dítě samovolně a přirozenými cestami. Poměrně často se ale vyskytnou situace, kdy by tento způsob porodu ohrozil zdraví ženy nebo jejího dítěte. Pokud se v kterékoli fázi porodu musí provést operační výkon, je pak porod označován za operační. Nejčastěji se dnes provádí císařský řez, klešťový porod/vakuumetraktor a ruční vybavení placenty nebo kontrola dutiny dělohy po porodu, když se neporodila celá placenta. Pokud bychom sečetli všechny operační porody dohromady, pak téměř každá pátá maminka dnes v České republice rodí operačně.

Císařský řez je dnes u nás nejčastějším operačním porodem. Jeho frekvence činí v České republice okolo15 % všech porodů. V perinatologických centrech, kde jsou soustřeďovány rizikové těhotné, se provádí obvykle více než 20 % císařských řezů. V ostatních porodnicích se provádí císařský řez asi u každé desáté maminky (10 %). Císařský řez je pro maminku 6x rizikovější než samovolný porod. Proto se císařský řez v České republice neprovádí „na přání maminky“, která tuto operaci vyžaduje, protože se třeba bojí porodních bolestí.

Císařský řez se provádí z důvodů ohrožení zdraví maminky, dítěte nebo obou současně. Pokud se císařský řez provádí během porodu, tak pouze v I. době porodní, když je dítě volně nad pánví. Je-li dítě již vstouplé do pánve rodičky, pak se nesmí tento druh operace provádět, protože hrozí vážná poranění ženy i dítěte.
Jednou provedený císařský řez ještě neznamená, že by i druhý porod, pokud miminko váží méně než 4 kg, musel být opět ukončen císařským řezem. Ale je-li dítě těžší a nebo žena porodila císařským řezem dvakrát a vícekrát, pak se již dělá císařský řez u každého následujícího porodu. Více než jindy hrozí, že by mohla během samovolného porodu prasknout děloha.

Císařský řez se provádí buď v těhotenství, tedy ještě dříve, než nastoupily porodní bolesti, jde většinou o plánovaný císařský řez, anebo za porodu, když už se děloha pravidelně stahuje, pak jde většinou o akutní císařský řez. Akutní císařský řez se většinou provádí z důvodu, že dítě začíná trpět nedostatkem přívodu okysličené krve a hrozí, že se začne „dusit“.

Císařský řez se provádí vždy v anestezii, o které je pojednáno dále. Břišní stěna maminky se dnes otevírá v naprosté většině případů z dolního příčného řezu, takže jizva po císařském řezu je kosmeticky na výhodném místě, v létě nebývá vidět ani v dělených plavkách. V břiše musí mít lékař prostor, aby se neporanily okolní orgány dělohy a velké břišní cévy. Je třeba odsunout střeva a zejména sesunout močový měchýř. Teprve pak operatér proniká do dutiny dělohy. Po porodu miminka se musí pro riziko krvácení okamžitě rukou odloučit placenta a zkontrolovat děložní dutina. Pak se zpět po jednotlivých vrstvách uzavírá břicho maminky.

Pokud je operace nekomplikovaná, tak trvá okolo 45 minut. Po ukončení císařského řezu je každá maminka přechodně pozorována a léčena na jednotce intenzivní péče, kam zdravotní sestřičky nosí mamince dítě k přikládání.

Průběh po císařském řezu je bolestivější než po samovolném porodu, ale dnes jsou možnosti, jak mamince účinně od pooperačních bolestí ulevit a přitom neovlivnit kvalitu jejího mléka. Při císařském řezu maminka obvykle ztratí více krve než při spontánním porodu, častěji je třeba v pooperační období podávat antibiotika. Zhruba za 24 hodin pobytu na jednotce intenzivní léče (zkratka JIP) bývá maminka překládána na normální oddělení šestinedělí.

Dnes maminky chodí po císařském řezu za 5-6 dní domů, téměř shodně jako po samovolném porodu. Propuštění vždy předchází vyšetření lékařem. Kůže na břiše se dnes šije většinou jedním stehem, který se před propuštěním bez bolesti vytahuje, nebo se používá zvláštní steh, který se v kůži úmyslně nechává a během 2-3 týdnů se sám vstřebá. Těhotné, které vyžadují „císařský řez na přání“, by měly vědět, že císařské řezy, které se u jedné ženy opakuji, bývají obvykle operačně náročnější. Tkáně jsou po předchozí operaci tuhé, jizevnaté a v břiše se nejednou operatér potýká s mnohočetnými srůsty a dalšími nepravidelnostmi, které mohou hodně znesnadňovat operační přístup do dělohy.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama