Metody s použitím vody jako způsob analgezie u porodu jsou po staletí známy. Koupele, relaxační sprchy, náčinky s horkou nebo studenou vodou, termofory podávané na oblast beder rodičky se začaly opět zdůrazňovat během posledních 20 let.

Metody s použitím vody se rozdělují na:
* porod ve vodě neboli relaxační koupel
* porod do vody
* kožní obstřiky vodou

Porod ve vodě neboli relaxační koupel
Porod ve vodě se odehrává tak, že žena prožije v relaxační vaně období otvírání děložního hrdla a branky, tedy I. dobu porodní, ale II. doba porodní probíhá mimo vodu, na porodnickém stole. Vana je samozřejmě hygienicky nezávadná a její tvar umožňuje zaujmout různé pozice.

Porody do vody
Tento způsob se mnohdy udává za “přirozenější”, a to přesto, že ani primitivní lidé, dokonce ani naprostá většina savců,  jej nikdy nepoužívali, a není tedy pro tento způsob porodu racionální vysvětlení. Voda má nepopiratelně relaxační vlastnosti a u některých žen během porodu urychluje otvírání hrdla a branky dělohy, zvyšuje práh bolestivosti a snižuje psychické napětí rodičky. Proto vznikla před léty v některých porodnicích ve Francii, ve Švýcarsku a především v Belgii myšlenka, že by se mamince nabídla možnost porodit do vody. Metoda však zůstává v těchto zemích málo rozšířená.

Česká gynekologicko-porodnická společnost J. E. P. prostřednictvím Sekce perinatální medicíny stanovila v roce 1998 přesné podmínky, za kterých lze v České republice akceptovat vedení porodu ve vodě.

Těhotná, která se rozhodne pro porod do vody v zařízení, které tyto služby poskytuje, musí splňovat následující kritéria: žena musí být zcela zdravá a její těhotenství musí probíhat fyziologicky, porod musí probíhat v řádném termínu. Nesmí být přítomny jakékoliv známky, že by se dítěti nedařilo dobře. Porod do vody se nesmí provádět při infekčním onemocnění rodičky, zejména žloutenka a HIV pozitivita, dále při výskytu jakékoliv porodnické nebo jiné patologie v průběhu I. a II. doby porodní, při podání analgetik a/nebo epidurální analgezie.

Porodnická zařízení, která provádí porod do vody, jsou povinna mít hygienikem schválenou vodní lázeň, která musí splňovat kritéria pro případ porodnické komplikace. Mít umělohmotný, protiskluzný povrch, nesmí mít ostré hrany, musí být přístupná ze tří stran a musí mít rychlovýpustný systém. V době pobytu rodičky v lázni je nutná stálá přítomnost nejméně dvou osob pro případný přechod rodičky z lázně. Za porodu jsou navíc přítomni porodník, pediatr, porodní asistentka, neonatologická sestra, kteří mají zkušenosti s porody do vody. Před vstupem do lázně se rodičce podá očistné klyzma. Voda v lázni nesmí přesahovat 38 °C. Rodička zaujme takovou polohu, která jí přináší největší úlevu. Srdeční frekvence plodu se průběžně kontroluje sondami určenými k použití pod vodou, které nesmí být napojeny na elektrickou síť. Při vedení II. doby porodní jsou respektovány obecné porodnické zásady. Rodička zaujme pro ni nejvhodnější polohu tak, aby byl umožněn přístup k rodidlům. Epiziotomie se provádí pouze výjimečně. Plod je po porodu neprodleně vyzvednut z vody. Třetí doba porodní se vede již mimo lázeň.

Zdá se, že i přes snahy houževnatých propagátorů této metody z řad jak odborné, tak laické veřejnosti, se porod do vody nestane rutinní porodnickou metodou.

Kožní obstřiky vodou
Technika spočívá v kožním podání vody do oblasti okolo křížové kosti (většinou 4 pupence cca 0,1 ml sterilní vody). I když se udává, že úleva nastupuje zhruba za 30 vteřin a že nastává zejména snížení křížových bolestí, je tato metoda velmi rozporuplná. Injekce čisté vody jsou totiž samy o sobě velmi bolestivé.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama