Výskyt přirozených vícečetných těhotenství se řídí Hellinsonovým pravidlem, které říká, že těhotenství s dvojčaty se vyskytne jednou oproti 85 těhotenstvím s jedním dítětem, trojčata se vyskytnou jednou oproti 7 225 těhotenstvím (což je 852) a atd.

dvojčata 1 : 85

trojčata 1 : 852

čtyřčata 1 : 853

apod.

V důsledku rozvoje asistované reprodukce je toto pravidlo porušeno. Výskyt vícečetných těhotenství je v dnešní době častější. Z porodnického hlediska jsou vícečetná těhotenství vždy ze strany matky i dětí riziková, hrozí těhotenské i porodnické komplikace a u dětí i vyšší výskyt vrozených vývojových vad.

Všechna těhotenství, kde se vyskytuje více plodů než dva, se vždy ukončuje císařským řezem. V případě dvojčat se uvažuje o samovolném porodu pouze tehdy, když jsou oba plody uloženy v poloze podélné hlavičkou a když jsou obě děti zdravé. Je tomu tak proto, že u druhého děťátka mohou snáze nastat komplikace, zejména se může narušit přívod kyslíku do jeho organizmu, a to nejčastěji po porodu jeho sourozence, ve II. době porodní.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama