Ambulantní porod je alternativou domácímu porodu. Vychází vstříc přání rodičů, kteří se chtějí s různých důvodů vyhnout pobytu v porodnici,  ale minimalizuje rizika pro matku a novorozence. Tento systém je podmíněn dobrou organizací domácí péče o ženu i novorozence a je z hlediska zdravotnického systému ekonomičtější než několikadenní hospitalizace nedělek po porodu.

Ambulantní porod zahrnuje brzké propuštění, avšak nejdříve za 12 hodin po porodu. Další péče o matku a dítě až do 5. poporodního dne, je u nás obvyklá doba propouštění z porodnice, je zajišťována v domácnosti rodiny.

Projekt „ambulantní porod“ v České republice vznikl před několika lety ve spolupráci mezi gynekologicko-porodnickou ambulancí Levret s. r. o. a gynekologicko-porodnickou klinikou „ U sv. Apolináře“.

Podmínkou pro "ambulantní porod" je zcela normální (fyziologický) porod a nekomplikovaný  zdravotní stav matky i novorozence. Další podmínkou je mikrobiologické vyšetření pochvy matky v době 4-6 týdnů před porodem. Přítomnost některých bakterií v pochvě znamená vyšší riziko vzniku novorozeneckých infekcí. Posledním předpokladem pro "ambulantní porod" je, že v rodině nesmí mít nikdo otevřenou (tj. nakažlivou) formu tuberkulózy, jinak hrozí přenesení  infekce na novorozence, který bude proti tomuto onemocnění teprve očkován.

Vlastní ambulantní poporodní péče probíhá tak, že domácnost navštíví každý den jeden zdravotník:

- druhý poporodní den (tj. první den po propuštění) dětská sestra, která kontroluje dítě, kojení. Kontroluje, jak se hojí porodní poranění a zavinuje děloha.

- třetí poporodní den dochází dětský lékař. Ten vyšetří novorozence a očkuje jej proti tuberkulóze.

- čtvrtý poporodní den navštíví doma maminku porodník

- pátý poporodní den se dostaví opět dětský lékař, který odebírá dítěti krev na vyšetření, jež zjišťuje přítomnost některých vrozených vad látkové výměny. Hlavním důvodem je vyšetření funkce štítné žlázy.

Ambulantní sledování klade samozřejmě zvýšené nároky na matku, která sama musí sledovat dítě, a v případě problémů nebo pochybností se spojí s lékaři, kteří jsou trvale telefonicky dosažitelní. Aby bylo usnadněno sledování příjmu potravy, je domů zapůjčena váha. Matka také musí u svého dítěte pomoci s očkováním a s odběrem krve, v nemocnici pomáhá lékaři zdravotní sestra. Rovněž je třeba počítat s její větší fyzickou zátěží než v porodnici. Matce je vždy doporučeno, aby jí v prvních dnech někdo pomohl s péčí o domácnost, aby se sama mohla věnovat výhradně sobě a dítěti.

Matka a celá její rodina musejí vždy předem zvážit okolnosti domácí poporodní péči. Zdravotnický dohled nad nedělkou i nad dítětem nemůže být pochopitelně doma tak nepřetržitý, jako kdyby maminka zůstala v nemocnici.

Pátý den po porodu jsou matka a její dítě předáni do péče ambulantního gynekologa a pediatra.

Ambulantní péče je finančně hrazena rodinou, protože není účtována zdravotním pojišťovnám.