Inhalační analgezie
Oxid dusíku (N20, „ rajský plyn“) pro vdechování během porodu se dnes podává pouze ve směsi s kyslíkem (směs se vzduchem je zakázána) v poměru 1 : 1 ze speciálně konstruovaného tlakového přístroje. V České republice se téměř nepodává.

Výhody:
- jednoduchost aplikace

Nevýhody:
- možnost deprese CNS plodu a novorozence
- plyny nechtě inhaluje i personál porodních sálů

Analgetická účinnost: okolo 30 %.
Podává: porodní asistentka

Užití bylinných extraktů (aromaterapie, resp. fytoterapie)
Bylinné extrakty je možné používat vdechováním, pak hovoříme o aromaterapii, a/nebo formou olejových roztoků, které se vtírají do kůže, pak hovoříme o fytoterapii. Používají se extrakty např.: z levandule, hřebíčku, šalvěje. Směsi olejů obsahují např.: jasmín, šalvěj muškátovou, kadidlo rozpuštěné v mandlovém oleji. Ale i bylinné extrakty mohou při nesprávném použití uškodit matce nebo jejímu dítěti. Je třeba dávat pozor a vždy požadovat doklad o způsobilosti použití bylinného preparátu u těhotné ženy.

Výhody:
- jednoduchost aplikace

Nevýhody:
- nízká analgetická účinnost
Podává: samotná rodičky, partner u porodu, porodní asistentka

Místní analgezie

Infiltrace kožních (Haedových) zón
Pro malou analgetickou účinnost a relativně vysoké množství místního anestetika (až 100 ml např. 1% trimecainu) se běžně metoda neprovádí.

Obstřik pochvy a hráze
Nejčastěji užívaná metoda v běžné porodnické praxi.

Kdy se podává:
- znecitlivění pochvy a hráze před episiotomií a nebo ošetřením porodních poranění pomocí místního anestetika

Výhody:
- jednoduchost
- finanční nenáročnost

Provádí: - porodní asistentka, porodník

Pudendální analgezie

Místní anestetikum se podá k nervu, který se jmenuje pudendus, a kterým vedou bolestivé vzruchy do míchy. Úlev se ale postihuje pouze hráz a zevní třetinu pochvy

Kdy se podává:
- spontánní porod, analgezie pouze ve II. době porodní
- předčasný porod, pomáhá uvolnit pánevní dno, a tím chrání hlavičku dítěte
- klešťový porod, operační analgezie

Kdy se nesmí podat:
- výrazné anatomické odchylky pánve
- porod probíhá velmi rychle

Výhody:
- jednoduchost
- finanční nenáročnost

Nevýhody:
- postihuje krátký časový úsek porodního děje, pouze II. dobu porodní
- až 50 % pudendálních blokád není analgeticky efektivní
- prodloužení II. doby porodní, může být ztráta nutkání ke tlačení

Provádí: porodní asistentka, porodník

Třetí část o farmakologických metodách si můžete přečíst zítra.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama