Celková analgezie
Celková analgezie představuje soubor způsobů, kdy se podáním centrálně účinných látek modifikuje vnímání bolestí - zvýšením prahu vnímané bolesti a změnou jejího emocionálního náboje.

Analgetika

Petidin (dodává se pod názvem Dolsin) je analgetikum s účinkem podobným morfinu, představuje dnes nejvíce používaný lék u porodu.
Výhody:
- jednoduchost a cenová dostupnost

Nevýhody:
- útlum dechu matky i plodu, snížená sebekontrola, v některých případech ztráta paměti na porod, může vyvolávat dráždivé reakce u novorozence i několik dní po jeho podání matce, protože se jeho zbytky 3 až 4 dny vylučují mateřským mlékem.

Analgetická účinnost: okolo 40 %.

Tramadol je analgetikum, které neovlivňuje krevní oběh maminky a ani netlumí její dýchání.
Výhody:
- jednoduchost aplikace
- finanční dostupnost

Nevýhody:
- je možný útlum dítěte, což závisí na celkové dávce analgetika podaného matce, na způsobu podání, na době podání a na přidružených porodnických komplikacích
- medikace může mít u rodičky paradoxní, excitační účinek
- aktivní spolupráce může být narušena, nejen excitací, ale např. i farmakologickým útlumem rodičky
- může se vyskytnout porucha paměti na porodní proces a zejména na první kontakt matky s novorozencem

Analgetická účinnost: okolo 40 %.
Provádí : porodní asistentka, porodník

Nalbufin se jeví na první pohled jako vhodný lék pro porodnickou analgezii. Je v protikladu k petidinu rychleji odbourán, a především má daleko menší vliv na dýchání. Útlumový účinek může však být vyšší než u petidinu. Nalbufin prostupuje placentou a neurofyziologická adaptace novorozence v prvních hodinách po porodu je ovlivněna silněji než po petidinu.

Výhody:
- jednoduchost aplikace
- finanční dostupnost

Nevýhody:
- útlum novorozence závisí na celkové dávce analgetika podaného matce

Analgetická účinnost: okolo 40 %.
Provádí : porodní asistentka, porodník

O dalších farmakologických metodách si můžete přečíst v pondělí.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama