Rodina a přátelé vám jistě poskytnou spoustu dobře míněných, ale často  i protichůdných rad. Devět měsíců vám pro výběr porodnice nejprve připadá jako věčnost, myslíte si, že máte spoustu času na rozmyšlenou…?!?  Většinou se nakonec rozhodnete až na základě doporučení lékaře, vaší kamarádky nebo přítelkyně, a nebo prostě podle svého pocitu. Je však lépe již od počátku těhotenství přemýšlet o tom, kde pravděpodobně porodíte.

Váš výběr se bude řídit takovými hledisky, jako je kvalita porodnické a pediatrické péče, vybavení porodních sálů a pokojů šestinedělí, vzdálenost porodnice od vašeho bydliště. Bude samozřejmě rozhodovat i  vaše osobnost a způsob života. Některé ženy si přejí oddělit narození, symbol života, od nemocnice, symbolu nemoci. Porody v domácnosti, do  vody apod.   vyvolávají sice velký zájem veřejných sdělovacích prostředků, ale ve skutečnosti je dnes o tyto netradiční způsoby porodu poměrně malý zájem.  Tím spíše, že v porodnicích se citelně zlepšila nejen lékařská odborná péče, ale i přístup k pacientkám.

Počet závažných komplikací při porodu se výrazně snížil od té doby, co byl u porodu zaveden lékařský dohled. Porodnice má veškerý personál potřebný k péči o matku a dítě. Tým, který je k dispozici 24 hodin denně, se skládá z porodní asistentky, lékaře porodníka, dětské sestry, dětského lékaře a anesteziologa. Porodní sál je vybaven přístroji, které zaznamenávají srdeční činnost plodu v děloze a dále resuscitačními prostředky, to kdyby nastala nenadálá, život ohrožující situace (krvácení, záchvatovitá příhoda, nebo dokonce bezvědomí těhotné). Sálová sestra (tzv. instrumentářka) je k dispozici pro případ, že by bylo nutné ukončit porod císařským řezem. Operační sál sousedí s prostorem porodního  sálu nebo porodního pokoje a nehrozí časová prodleva, když se třeba dítě během porodu začne dusit utahovaným  pupečníkem.

Dětský lékař je připraven okamžitě zakročit, kdyby novorozenec vyžadoval speciální, nebo dokonce resuscitační péči. Pro případ, že by novorozenec potřeboval zahřát, je připraven inkubátor. Zkrátka, všechno je připraveno tak, abyste vy i vaše dítě byly v bezpečí.

Je-li těhotenství rizikové, potřebujete-li speciální lékařský dohled nebo objeví-li se v průběhu těhotenství nějaká nemoc, zvolíte si dokonalou péči ve specializovaném zařízení, které je vybaveno veškerými prostředky pro sledování stavu těhotné i dítěte, a pro eventuální zákrok. Jsou případy, kdy je třeba nutné novorozence po porodu intenzivně sledovat a léčit, např. matka diabetička, s preeklampsií, apod., nebo dítě, které bylo v děloze matky špatně živeno (odborně hypotrofický plod), nebo má chorobu, která vyžaduje okamžitou péči, nebo dokonce operaci hned po narození.

Jakmile se rozhodnete pro konkrétní porodnici, neváhejte si včas před porodem domluvit návštěvu. Tým porodních asistentek vám předloží další postup, datum, kdy se přihlásit k porodu, návštěvy v porodnici, harmonogram a způsob předporodní přípravy apod.

Přehled porodnických zařízení naleznete na internetu: www.porodnice.com v rubrice Rodiče ® Vybíráme porodnici

Porodnická zařízení se rychle přizpůsobují žádostem a potřebám společnosti, zkvalitňují psychosociální prostředí tzn.:
          kvalitní předporodní příprava vedená porodními asistentkami
          přizpůsobení se požadavkům matky. Očistné klyzma, oholení hráze, nástřih apod. se neprovádějí, pokud si je žena nepřeje.
          individuální přístup k rodící ženě, dnes většina porodnic uplatňuje pravidlo, že  o jednu rodící ženu pečuje jedna porodní asistentka
          je výhodou, když si těhotná „nasmlouvá svoji porodní asistentku“, která ji a jejího partnera při porodu provází
          příjemné klima porodních sálů
          příjemné klima pokojů šestinedělí
          vřelé a empatické chování veškerého personálu (počínaje vrátným a matrikářkou konče)

… a to vše při zajištění maximální bezpečnosti pro matku a dítě.

V dnešní době, kdy si žena může svobodně vybrat porodnici, když se tyto předhánějí v péči o matku a dítě, těžko  obstojí argument pro porod doma.

V zahraničí vznikají různá sdružení, typu amerických  Mother-Friendly Childbirth nebo Iniciative Coalition for Improving Maternity Services, která dávají návody, jakou porodnici by si budoucí maminka měla vybrat. Vznikl termín „Matce přátelská porodnice“.

 

Aby splnila porodnice podmínky pro titul „Matce přátelská porodnice“, musí splňovat následující podmínky:

 • volný přístup doprovodu rodičky:  partner, dula, „vlastní“  porodní asistentka apod.
 • veřejné  poskytnutí přesných údajů a statistických informací o praktikách  a výsledcích  porodní péče, obvykle se vydává roční výroční zpráva porodnice
 • respektování  kulturního zázemí rodičky, zejména jejích náboženských a etnických hodnot
 • přesné informace o způsobu  spolupráce mezi „svojí“ porodnicí a jiným poskytovatelem porodnické péče, zejména, pokud by byl nutný přesun z jednoho zařízení do druhého
 • volný pohyb  v I. i ve II. době porodní, jako i vlastní volba polohy ve II. době porodní
 • individuální přístup a naopak odmítnutí rutinních praktik a postupů, jako je holení, očistné klyzma, nitrožilní infúze, odepření pití, časné porušování celistvosti vaku blan a kontinuální elektronické sledování plodu (CTG)
 • že další postupy, jako podávání oxytocinu, episiotomie a operační porody, by se měly podnikat pouze případě nouze, kdy nejsou podmínky pro jinak hladký průběh porodu
 • že personál bude vzděláván  v používání všech metod tišení porodních bolestí, zejména metod nefarmakologických
 • že bude pečovat o rozvíjení vztahu mezi matkou a dítětem, a to bezprostředně po jeho porodu,  zejména s ohledem na rozvoj a podporu kojení
 • nebude podporovat  provádění obřízky z jiných než náboženských důvodů (tento požadavek je naštěstí v České republice raritní)

Stejně tak byla vypracována pravidla pro porodnice, která chtějí dosáhnout titulu „Porodnice přátelská k dětem“ ("Baby-friendly Hospital“). To je titul, který Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF udělují porodnicím, které dodržují tzv. "Desatero pro úspěšné kojení".


To znamená, že taková porodnice:

 • má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení a průběžně s nimi seznamuje všechen svůj zdravotnický personál
 • školí veškerý svůj zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie
 • informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení
 • pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu
 • ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny
 • nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není nezbytně nutné
 • praktikuje rooming-in, umožňuje matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně
 • podporuje kojení podle potřeby dítěte
 • u dětí nepodporuje používaní  dudlíků a „šidítek“

·        podporuje vznik podpůrných skupin pro kojení a odkazuje na ně matky při propouštění z nemocnice

 

Existuje objektivní měřítko, které dovolí hodnotit úroveň porodnice?

Existují dokonce dva základní ukazatele:

1.         Porodnost, neboť když porodnice nepečuje o zvyšování úrovně příjemného prostředí, tak toto brzy ztrácí dobrou pověst a lidé si velmi rychle informace sdělí a takovou porodnici si prostě přestanou vybírat.

2.         Zdravotní stav matek a jejích dětí, počínaje laboratorním vyšetřením pupečníkové krve a délkou hospitalizace konče. Pouze vyšetření biochemických ukazatelů z pupečníkové krve (vyšetření pH, hodnot kyslíku a kysličníku uhličitého - slangově Astrup) je objektivním kritériem, v jaké pohodě se dítě narodilo.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama